Webb_bild.jpg

Vilka bostäder behövs?

De bostäder som det finns behov av är allt ifrån hyreslägenheter till villor, för tillsvidareuthyrning. Men även bostäder som kan hyras ut under en begränsad period är av intresse. Bostaden ska ha kök (eller kokvrå), toalett, dusch samt tillgång till tvättstuga. Bostaden ska ligga i Karlskrona kommun och både tätort och landsbygd är intressant.

Vi ger stöd

Karlskrona kommun ansvarar inte för själva hyreskontraktet men hjälper till att hitta rätt hyresgäst genom att matcha hyresvärd och hyresgäst. Den servicen finns för att det ska passa båda parter så bra som möjligt.

Kommunen ser till att hyresgästen får en bointroduktion och kommer till rätta i bostaden. Råd och stöd kommer också att ges och om det finns behov erbjuds även språkstöd mellan hyresgäst och hyresvärd. Vilka behov och möjligheter som finns i det specifika fallet diskuteras i samband med uthyrningen.

 • Så fungerar det

  Registrera din bostad 

  Registrera den bostad du är intresserad att hyra ut via länken nedan "Anmälan om att hyra ut bostad". Du kommer då få en bekräftelse på din registrering. Inom en vecka blir du kontaktad av personal från Integrationscentrum så att du kan berätta mer om den bostad du vill hyra ut och om dina önskemål.

  Har du registrerat en bostad som inte längre är tillgänglig för uthyrning är vi tacksamma om du meddelar detta genom att skicka e-post till: hyrutbostad@karlskrona.se

  Vilka bostäder behövs?

  Alla typer av bostäder behövs och uthyrningen kan vara både tills vidare och tidsbegränsad. Alla typer av bostäder är av intresse då hyresgästerna är allt ifrån ensamstående till familjer. Bostaden bör kunna hyras ut under minst nio månader, men även kortare hyresperiod kan vara intressant för hyresgästerna.

  Vi ser helst att bostaden har:

  • kök (eller kokvrå)
  • toalett
  • dusch
  • tillgång till tvättstuga


  Bostaden ska ligga i Karlskrona kommun och det är en fördel om bostaden finns i nära anslutning till kollektivtrafik.

  Så ser avtalet ut

  Karlskrona kommun hjälper till att hitta rätt hyresgäst och finns med i hela uthyrningsprocessen med språkstöd och råd till både dig som hyresvärd och till hyresgästen.

  Hyreskontraktet tecknas direkt med hyresgästen.

 • Bra att veta om uthyrning

  Hyresvärd och hyresgäst tecknar hyresavtal

  Det är du som väljer om du vill hyra ut till den hyresgäst vi föreslår. Hyreskontraktet är mellan dig och hyresgästen och det är även ni som tecknar ett hyresavtal.

  Kommunens arbete

  Kommunen hjälper till att förmedla bostaden, informerar hyresgästen, är språkstöd när behov finns vara rådgivande vid frågor rörande uthyrning och hyreskontrakt. I övrigt gäller samma regler som för all typ av bostadsuthyrning, det vill säga hyreslagen och lagen om privatuthyrning.

  Uthyrningsperiod

  I första hand är det ett tillsvidareboende som efterfrågas, men intresse finns även för bostäder som kan hyras ut under en tidsbegränsad period.

  Uppsägningstid

  Uppsägningstiden regleras i kontraktet enligt samma regler som för all typ av bostadsuthyrning till privatpersoner. Uppsägningstiden är i normalfallet tre månader enligt hyreslagen.

Anmälan om att hyra ut bostad