Logga för utskrift

Förskoleklass / Grundskola

 • I Karlskrona kommun finns 38 grundskolor, varav 8 fristående skolor, med cirka 8000 elever. Skolorna är geografiskt indelade i tre områden – västra, centrala och östra.

  Val av skola 

  Alla barn från 6 år erbjuds plats på en skola från förskoleklass. Du som förälder kan alltid själv välja vilken grundskola barnen skall gå i, i mån av plats. Om du vill göra ett val kan du  tidigast ställa dig i kö till en förskoleklass tre år innan skolstart. 
  Femåringar tas in i mån av plats, men först efter att alla sexåringar redan har fått plats någonstans i kommunen. Rektor kan avslå även om det finns plats, om det utifrån en pedagogisk eller organisatorisk bedömning skulle framstå som olämpligt att ta emot eleven. 

  För kommunala skolor gäller dessa antagningsregler:
  1. närhetsprincipen
  2. syskonförtur - innebär placerat syskon på skolan när aktuellt läsår börjar
  3. kölista utifrån anmälningsdatum

  Undantag:
  Ansökningsregler för kommunala Rosenholmsskolan

  1. För att kunna bli elev på Rosenholmskolan måste man vara skriven i Karlskrona Kommun.
  2. Syskonförtur, om ett syskon är placerat på skolan när aktuellt läsår börjar.
  3. kölista utifrån anmälningsdatum

  Ett första- och ett andrahandsval för skola
  Antalet skolalternativ som kan väljas är två, det vill säga ett första- och ett andrahandsval.    

  Du söker till friskolorna via deras egna hemsidor.

  OBS! Om man väljer en annan skola än den som ligger närmast eller väljer en friskola, står vårdnadshavaren för transport till och från skolan.

  Välj skola

  Byte av skola

  Byte av skola begränsas till inför terminsstart och tre veckor in på terminen, om det inte gäller flytt till närmaste skola enligt boendeadress.

   

  Via länkarna nedan kan du hitta och jämföra alla grundskolor.

  Hitta & jämför grundskola F-6 

  HItta & jämför grundskola 7-9

   

   

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-03-29
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/