Logga för utskrift

Förbundsordning och reglementen

Ronneby och Karlskrona kommuner fastställer förbundsordning och reglementen som ska gälla för förbundet.

Höstlöv

Medlemskommunernas respektive kommunfullmäktige fastställer förbundsordning och reglemente för direktionen. Dessa dokument är ägardirektivet till direktionen. Medlemskommunerna fastställer även reglementet för revisorerna.

Direktionen fastställer sin egen arbetsordning och en delegationsordning.

Delegationsordningen är ett dokument som reglerar vilka beslutsbefogenheter direktionen delegerar till Räddningstjänstens tjänstemän.

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Vart-uppdrag/Uppdrag/