Logga för utskrift

Lagstiftning

Räddningstjänsten Östra Blekinge huvudsakliga ändamål är att fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

ordförandeklubba typ brandyxa

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hittar du gällande lagar och förordningar.

 

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Vart-uppdrag/Lagstiftning/