Logga för utskrift

Handlingsprogram

Den 1 januari 2004 trädde lag (2003:778) om skydd mot olyckor i kraft. Enligt denna lag skall kommunen ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. Räddningstjänsten Östra Blekinge har medlemskommunernas uppdrag att ta fram ett sådant handlingsprogram.

Lyckebyån foto Räddningstjänsten

Räddningstjänsten Östra Blekinge har ett handlingsprogram som syftar till att fullgöra Karlskrona och Ronneby kommuners skyldigheter enligt 3 kap. 3 & 8 §§ i lagen om skydd mot olyckor.

I handlingsprogrammet anges målen för Räddningstjänstens verksamhet både för det olycksförebyggande och för det skadeavhjälpande arbetet.

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-08-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Vart-uppdrag/Handlingsprogram/