Logga för utskrift

Samverkansavtal

För att utnyttja resurserna inom regionen på bästa sätt har Räddningstjänsten Östra Blekinge tecknat samverkansavtal med staten, andra kommuner och räddningstjänster samt organisationer.

I detta avsnitt beskrivs de samverkansavtal som Räddningstjänsten Östra Blekinge har träffat med angränsande räddningstjänster för att minimera konsekvenserna av inträffade olyckor.

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås, Emmaboda

Avtalet mellan Räddningstjänsten Östra Blekinge och Räddningstjänst- förbundet Emmaboda-Torsås innebär att:

 • Den styrka som är snabbast på plats larmas primärt, oberoende av kommuntillhörighet. Inom delar av Karlskrona kommun (Sjunnamåla-Vastansmåla området) utför räddningsstyrkan i Vissefjärda, Emmaboda kommun, primär räddningsinsats och inom delar av Emmaboda kommun (Piggsmåla-området) utför Räddningstjänsten Östra Blekinge primär räddningsinsats.
 • Räddningstjänsten Emmaboda lämnar biträde med räddningsstyrkan i Vissefjärda inom de delar av Karlskrona kommun där de är snabbaste förstärkningsstyrka (så att bland annat rökdykarinsats kan genomföras).
   

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås, Torsås

Avtalet mellan Räddningstjänsten Östra Blekinge och Räddningstjänst- förbundet Emmaboda-Torsås innebär att:

 • Den styrka som är snabbast på plats larmas primärt, oberoende av kommuntillhörighet. Inom delar av Torsås kommun (Skruvemåla och Brömsebro områdena) utför Räddningstjänsten Östra Blekinge primär räddningsinsats och inom delar av Karlskrona kommun (nordost om Sälleryd) utför räddningstjänsten i Torsås kommun primär räddningsinsats.
    

Räddningstjänsten Västra Blekinge

Avtalet mellan Räddningstjänsten Östra Blekinge och Räddningstjänsten Västra Blekinge innebär att:

 • Den styrka som är snabbast på plats larmas primärt, oberoende av kommuntillhörighet. Inom delar av Karlshamns kommun (Halahult-Hjärtsjömåla området) utför Räddningstjänsten Östra Blekinge primär räddningsinsats.
 • Räddningstjänsten Östra Blekinge lämnar biträde med vattendykare vid livräddning i vatten inom Räddningstjänsten Västra Blekinges område.
 • Ömsesidigt biträde med personal och materiel vid olyckor med kemikalier i insatsområdena Hallabro och Bräkne-Hoby (Räddningstjänsten Östra Blekinge) respektive Karlshamn (Räddningstjänsten Västra Blekinge).
 • Ömsesidigt biträde med personal och materiel vid trafikolyckor på E22 mellan trafikplats Karlshamn Öst och Ronneby Norr för att säkerställa att minst en räddningsstyrka kommer fram på den så kallade 2+1-vägen.
 • Ömsesidigt avtal om utnyttjande av varandras ledningsresurser. Båda förbunden kan, under 24 timmar, utan kostnad, begära hjälp av det andra förbundets räddningschef i beredskap.
   

Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Avtalet mellan Räddningstjänsten Östra Blekinge och Räddningstjänsten Östra Kronoberg innebär att:

 • Den styrka som är snabbast på plats larmas primärt, oberoende av kommuntillhörighet. Inom delar av Tingsryds kommun (Fösingsmåla-Skärsjöhult området) utför Räddningstjänsten Östra Blekinge primär räddningsinsats.
 • Räddningstjänsten Östra Kronoberg lämnar biträde med räddningsstyrkan i Rävemåla inom de delar av Ronneby kommun där de är snabbaste förstärkningsstyrka (så att bland annat rökdykarinsats kan genomföras).
 • Räddningstjänsten Östra Kronoberg lämnar biträde med räddningsstyrkan i Tingsryd inom de delar av Ronneby kommun där de är snabbaste förstärkningsstyrka (så att bland annat rökdykarinsats kan genomföras).
 • Räddningstjänsten Östra Blekinge lämnar biträde med räddningsstyrkan i Eringsboda inom de delar av Tingsryds kommun där de är snabbaste förstärkningsstyrka (så att bland annat rökdykarinsats kan genomföras).
 • Räddningstjänsten Östra Blekinge lämnar biträde med räddningsstyrkan i Hallabro inom de delar av Tingsryd kommun där de är snabbaste förstärkningsstyrka.

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2016-05-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Utryckning/Samverkansavtal/