Logga för utskrift

Insatstider

I lagen om skydd mot olyckor läggs ett stort ansvar på den enskilde att förebygga olyckor men viktigare är att det faktiskt tar relativt lång tid innan räddningstjänsten kommer på plats. Bor du i en större tätort kan du förvänta dig att få hjälp inom 10 minuter men bor du på landsbygden kan du ofta få vänta ca 20 minuter. På öarna i skärgården som saknar broförbindelse kan det dröja över 60 minuter innan du får hjälp

Dessa tider kan jämföras med att ett normalt rum övertänds inom ca 5 minuter vid en brand och att en person som är kvar i rummet då, sannolikt, har omkommit. Vid trafikolycka med allvarliga personskador krävs oftast att personen är på sjukhusens operationsavdelning inom en timme för att inte personen ska få bestående skador eller omkomma.

Om du klickar på länkarna till höger får du upp en karta med Räddningstjänstens insatstider.

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Utryckning/Insatstider/