Logga för utskrift

Dykning

Vattendykning
Den huvudsakliga arbetsuppgiften som räddningsdykare inom räddningstjänsten att rädda liv. Övriga arbetsuppgifter som kan bli aktuella är eftersökning av försvunna personer samt andra uppdrag som kan hänvisas till räddningstjänst.

Organisation
I organisationen finns drygt 25 vattendykare, varav ca 15 är dykledare samt en dykansvarig brandmästare. Samtlig utryckningspersonal är informerad om och insatt i gällande dykrutiner. För att kunna upprätthålla dykberedskapen krävs att det alltid är minst 2 dykare, samt 1 dykledare i tjänst året om.   Räddningstjänsten Östra Blekinges mål med vattendykningen Målet med vattendykningen är följande:

 • Att alltid vara minst 2 st godkända vattendykare i tjänst 24 tim/dygn
 • Att kunna utföra livräddande vattendykning i Karlskrona kommun 24 tim/dygn
 • Att om möjligt bistå andra kommuner med vattendykning i nödläge
 • Att om möjligt utföra teknisk tjänst, dykhjälp
 • Att planera för och upprätthålla vattendykarorganisationen både på kort och lång sikt.

Utbildning
Utbildningen till dykare är 8 veckor lång. I detta ingår utbildning i fri uppstigning (FU), medicinsk undersökning (SUB III). 
Tester genomförs på MUC (Marinens Undersöknings Central) och utbildningen på FM DNC (Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska Centrum) i Karlskrona. Utbildningen innefattar:

 • Grundläggande utbildning för dykare (GU Dyk).
 • Tillämpad utb för dykare luft 30 m (TU 0)
 • Tillämpad utb för Dykare luft 40 m (TU 1)
 • Egen internutbildning för utryckningsdykning

Övning
Varje dykare skall dyka minst 10 dyk per år. Med jämn fördelning på året (minst 5 dyk per halvår) Dyken skall omfatta följande övningar:

 • Minst ett isdyk per år
 • Minst ett dyk i strömt vatten
 • Minst ett mörkerdyk
 • Minst ett övningslarm, bil över kaj
 • Minst ett linjesökning från kaj
 • Minst ett dyk från Brandklipparen
 • Dessutom skall det övningsdykas med olika sökmetoder, luft från ytan, radiosamband, olika arbetsmetoder, vänja sig vid dyk med ny utrustning, pardyk utan lina till ytan och andra förslag från dykarna.

 

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Utryckning/Dykning/