Logga för utskrift

Sota själv

Lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den första januari 2004 ger fastighetsägaren en möjlighet att genomföra sotning (rengöring) på egen hand.
Sota själv-kursen vänder sig till ägare av småhus som önskar sota (rengöra) sin egen skorsten. Kursen genomförs i samarbete med skorstensfejarmästarna i Karlskrona och Ronneby kommuner.

Kursen, eller motsvarande kunskaper, är ett minimikrav för att få dispens för att sota sin egen skorsten.

Kursinnehåll
- Lagstiftning
- Rengörings- och kontrollfrister
- Rökkanalers konstruktion
- Eldningsteknik
- Brandrisker
- Systematiskt brandskyddsarbete
Nästa kurstillfälle:
Se "Aktuella kurstillfällen"

Kurslängd:
4 timmar

Max antal deltagare:
ca 20

Anmälan:
Anmälan till kurs, se kontaktformulär.

Kostnad:
ca. 730 kr/deltagare (2016 år prislista)
  • Kontakt

    • Räddningstjänstens växel
    • Telefon: 0455-30 39 80

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Kurser/Sota-sjalv/