Logga för utskrift

Övriga tjänster

Räddningstjänsten kan, i mån av tid och resurser, genomföra tjänster som ej är att betrakta som räddningstjänst i lagens mening.

Nedan följer ett exempel på vilka typer av tjänster som Räddningstjänsten kan genomföra:

- Dykning, rök-, vatten- och kemikalier
- Sjuktransporter till öar eller i terräng
- Dörröppning
- Flagglina
- Nedtagning av katt från träd
- Borttagning av träd som fallit över väg, hus el.dyl.
- Borttagning av istappar m.m. från tak.
- Uthyrning av tryckluftsapparat
- Tvättning/lagning av slang
- Utlåning av brand- eller höjdfordon
- Utlåning av båt
- Utlåning av motorspruta
- Pumpning
- Myndighetsutlåtanden (tillsyn, rådgivning, svetstillstånd)
- Uthyrning av materiel (t.ex. pumpar, slang, stegar, fläktar, oljelänsor, avfuktningsaggregat, rökalstrare, rökätare).
- Uthyrning av utbildningslokaler (Karlskrona, Ronneby, Bräkne-Hoby, Hallabro, Eringsboda), övningsfält.
OBSERVERA: Tjänster som ej betraktas som räddningstjänst enligt 1 kap. 2 § lag om Skydd mot olyckor debiteras enligt, av direktionen, fastställd prislista.

 • Kontakt

  • Brandmästare Karlskrona
  • Mobil: 0455-30 39 88
  • Brandmästare Ronneby
  • Mobil: 0455-30 39 98
  • Räddningstjänstens växel
  • Telefon: 0455-30 39 80

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Kurser/Ovriga-tjanster/