Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Kursutbud
 •  / Hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare

Hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare

Betydligt fler människor skulle kunna räddas vid akuta hjärtstopp eller hjärtkammarflimmer utanför sjukhuset, om hjärt-lungräddning hade påbörjats innan ambulansen kom på plats.

Av de cirka 15 000 personer som dör på grund av hjärtsjukdom i Sverige varje år avlider 2⁄3 utanför sjukhus, utom räckhåll för den traditionella akutsjukvården.

För de personer med akut hjärtsjukdom, som kommer levande till sjukhus, finns avancerade vårdresurser och en enorm kunskap och erfarenhet om hur man reducerar risken för död.

Övning av hjärt och lungräddning

För personer med hjärtsjukdom, som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus däremot har till de sista årtiondena mycket litet gjorts i Sverige. Internationella erfarenheter har sedan länge visat att med intensiva vårdinsatser kan en del av dessa livshotade personer räddas till livet.

Nästan alla personer, som dör av hjärtsjukdom drabbas av ett plötsligt ”elektriskt kaos” i hjärtat, ett kammarflimmer, som leder fram till ett hjärtstopp. Om adekvat utrustning och personal fanns på platsen, skulle sannolikt långt över 50 % kunna räddas till livet. Varje minut som går innan hjälp anländer minskar dock chanserna för överlevnad.

Räddningstjänsten Östra Blekinge kan nu erbjuda enskilda och företag en enkel utbildning i Hjärt-lungräddning. Detta kan öka överlevnadschanserna för alla i vår omgivning, om alla får möjligheten att på ett enkelt vis, starta hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen. I kursen ingår även åtgärder vid akut andningstopp samt användning av hjärtstartare (defibrillator).

Kurslängd:

En utbildning i hjärt-lungräddning, tar bara cirka en timme.

I kursen ingår utbildningsmaterial:

 • MiniAnne-docka
 • Instruktionsfilmen "En andra chans" som DVD-film
 • En bildserie för HLR-träning
 • 2 extra lungor
 • 1 st papptelefon
 • 2 knäskydd
 • spritsuddar, rengöringsanvisningar, kort bruksanvisning

Anmälan

Anmälan och frågor om kursens innehåll besvaras av
Jan Green, 0455-30 39 78 

 • Kontakt

  • Jan Green
  • Telefon: 0455-30 39 78
  • Räddningstjänstens växel
  • Mobil: 0455-30 39 80

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Kurser/Hjart-lungraddning-HLR/