Logga för utskrift

Heta arbeten

För att minska brandskadorna vid arbeten med verktyg som ger upphov till het yta eller gnistbildning, har försäkringsbolagen ställt krav på den som ska utföra arbetet.

Räddningstjänsten Östra Blekinges utbildning i Heta arbeten följer utbildningsinnehållet som utbildningskommittén för heta arbeten har tagit fram. Detta gör att kursdeltagarna får de kunskaper och färdigheter som svarar mot de krav försäkringsbolagen ställer vid brandfarliga heta arbeten.

Efter avslutad kurs med godkänt resultat utfärdas certifikat som gäller i fem år, därefter krävs repetitionsutbildning för att förnya certifikatet.

Kursinnehåll:
- Lagar och anvisningar
- Försäkringsvillkor
- Brandrisker
- Säkerhetsregler
- Förebyggande arbete
- Släckmedel och släckutrustning
- Släckövning
Kurslängd:
1 dag

Max antal deltagare:
20

Anmälan och datum för utbildningar hittar du via länk under aktuella kurstillfällen.

 Datum och kursanmälan

 

  • Kontakt

    • Jan Green
    • Telefon: 0455-303978
    • Ingvar Karlsson
    • Mobil: 0709-74 28 82

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Kurser/Heta-arbeten/