Logga för utskrift

Anläggningsskötare

Anläggningsskötare automatiskt brandlarm

knapp utrymningslarm

Kursen vänder sig till anläggningsskötare samt andra ansvariga för brandlarmet hos er.

Kursinnehåll:

- Provning och skötsel av Brandlarmscentralen
- Brandskydd
- Anläggningsskötarens uppgifter
- Detektorers funktion
- Regler SBF 110
- O-ritningar
- Onödiga larm
- Teoretiska övningar

Kursens mål är att:


- Ge kunskap om automatiska brandlarm.
- Ge kunskap om detektorernas funktion och deras möjligheter att upptäcka brand samt hur ni ska kunna undvika onödiga larm.
- Visa på hur man provar en anläggning för att brandlarmet ska fungera vid ett brandtillbud.
- Visa på hur en larmorganisation med larmlagring fungerar.
- Visa på de regler som styr hur man får stänga av (bortkoppla) en sektion beroende av vilken typ av anläggning man har, t.ex. vid Kravanläggning (Myndighetsanläggning).

Datum för nästa kurs

  • Kontakt

    • Bo Ottosson
    • Telefon: 0455-30 39 97
    • Räddningstjänstens växel
    • Telefon: 0455-30 39 80

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Kurser/Anlaggningsskotare1/