Logga för utskrift

Avspärrning vid trafikolyckor

Vid trafikolyckor är det ofta nödvändigt för Räddningstjänsten att stänga av vägen helt eller delvis för att kunna arbeta effektivt och på ett säkert sätt.
Vid trafikolyckor är den högsta prioriteringen för Räddningstjänstens personal att "säkra olycksplatsen" detta innebär bl.a. att man bryter strömmen till olycksfordonen samt drar fram slang för att kunna släcka en ev. brand i fordonen eller om bränsle läckt ut att man lägger ut skum på olycksplatsen. Den viktigaste delen av säkrandet av olycksplatsen är dock att se till att andra trafikanter inte orsakar nya trafikolyckor eller förvärrar den aktuella trafikolyckan.

För att skapa en säker miljö för både räddningstjänstens personal och för de som skadats vid trafikolyckan ställer därför räddningstjänsten ut tresidiga vägmärken med texten "olycka". Dessa skyltar kompletteras oftast med en lampa som visar blinkande gult eller fast rött sken.

Blinkande gult sken innbär att det finns hinder på, detta kan t.ex. vara räddningsfordon, slang, personer eller olycksfordonen. I ett sådant fall kan du fortsätta köra på vägen men var extra försiktig eftersom hinder kan förekomma på vägen. Du måste även ta hänsyn till eventuell mötande trafik. Håll låg hastighet så att du hinner att stanna ifall någon person kliver ut i vägbanan.

Ofta inträffar nya olyckor till följd av att nyfikna bilförare är mer upptagna av att titta på olyckan än vägen framför dem.

Olycksparaply med blinkande gult ljus innebär att du får fortsätta att köra på vägen men du ska vara beredd på att det kan finnas hinder eller personal på vägbanan - håll låg hastighet!

Om lampan lyser med ett fast rött sken innebär detta att räddningsledaren har beslutat att spärra av vägen. Ett sådant beslut fattar räddningsledaren med stöd av 6 kap. 2 § i lag om skydd mot olyckor och du är som fordonsförare skyldig att stanna till dess att Räddningtjänstpersonal eller polis meddelar dig att det är tillåtet att fortsätta.
 


Vägmärke som varnar för olycka i kombination med fast rött sken innebär att du som fordonsförare är skyldig att stanna tills dess att räddningstjänstpersonal eller polis ger dig klartecken att köra vidare.

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Din-sakerhet/Trafiksakerhet/Avsparrning-vid-trafikolyckor/