Logga för utskrift

Sotning

Sotning av skorstenar utgör en viktig del i det förebyggande brandskyddet. Genom sotningen minskar risken för att s.k. soteldar skall uppstå.
Sedan 1/1 2004 är den tidigare sotningen uppdelad i två olika delar: Brandskyddskontroll och rengöring (sotning). Brandskyddskontrollen genomförs av en skorstensfejare med teknikerexamen enligt frister som bestäms av Statens räddningsverk. Rengöringen (sotningen) skall utföras av en skorstensfejare enligt frister som kommunen fastställer. Fastighetsägare kan ansöka om att få genomföra sotningen på egen hand.

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Din-sakerhet/Sotning/