Logga för utskrift

Eldning utomhus

Varje år orsakas ett stort antal gräs- och skogsbränder till följd av slarv vid eldning. Här följer några goda råd som kan vara bra att ha då du skall elda utomhus.


 
 

Checklista för eldning utomhus:


- Kontrollera brandriskprognos och att eldningsförbud inte råder. Kontrollera detta på Länsstyrelsens hemsida.

 - Kontrollera med kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet eller liknande att eldning är tillåten.

- Endast trädgårdsavfall, grenar, löv etc får eldas. Det är inte tillåtet att elda annat avfall.

- Tänd inte elden med bensin!

- Gör inte en jättebrasa utan lägg på efterhand.Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.

- Eldning får ej ske vid kraftig vind

- Elden får inte lämnas obevakad. De som vaktar ska kunna de regler som gäller för eldning och kunna använda släckutrustningen. De ska ha mobiltelefon för att kunna larma räddningstjänsten om något händer.

- Eldning får ej ske efter mörkrets inbrott

- Kontrollera att marken kring den plats där eldningen skall ske ej är torr samt att det inte ligger hus eller annat som kan ta skada i närheten.

- Släckutrustning (vattenslang, spade, kratta) finns tillgänglig.

- Var noga med att släcka elden då eldningen är klar.

- Tänk på att elda så att inte olägenhet uppstår för omgivningen.

- Vid eventuella frågor kontakta räddningstjänsten. 0455-303980

Observera att all eldning sker på eget ansvar

"Den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld eller sprängämne eller på annat sätt, vållar brand eller ofärd (…) döms för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år."

Om du störs av röken från en granne som eldar bör du i första hand diskutera detta med grannen, om detta inte leder till någon förändring bör du ta kontakt med kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Räddningstjänsten har inga befogenheter att hantera denna typ av ärende.

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-04-10
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Din-sakerhet/Eldning-utomhus/