Logga för utskrift

Efter olyckan

Räddningstjänsten möter ofta människor som drabbats av en olycka. För den som drabbas kan det vara en stor och traumatisk händelse i livet. Vi har här försökt att samla information som kan vara till nytta i sammanhanget.

Någon att tala med

Det är naturligt att vi som människor kan reagera starkt på en traumatisk upplevelse. Ofta kan det kännas bra att få prata med någon och stämma av sina tankar. Efter en händelse är det många praktiska saker som måste ordnas och vi behöver skapa struktur för att kunna gå vidare.

Ring ditt försäkringsbolag

Har du råkat ut för en skada oavsätt om det är en personskada eller egendomsskada så ska du anmäla denna till ditt försäkringsbolag. De har skadereglerare som kan hjälpa till med olika typer av praktiska frågor..

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-04
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Din-sakerhet/Efter-olyckan/