Logga för utskrift

I hemmet

Hur mycket brandfarlig vara får jag förvara?

Du får utan tillstånd förvara följande mängder för hushållets behov:

- 100 liter brandfarlig vätska (t.ex. bensin)
- 60 liter gasol
- 5 liter acetylen eller annan brandfarlig gas Om du förvarar större mängder måste du söka tillstånd hos byggnadsnämnden i din kommun.  

För förvaring av gaser i bostadsmiljö gäller följande:

I bostad får brandfarlig gas endast hanteras för eget behov.
I källares förrådsutrymme och på vind får ingen brandfarlig gas förvaras.
I bostad får på lämplig plats hanteras
- aerosolbehållare,
- engångsbehållare, och
- gasol i flaskor mindre än 30 liter.

Inomhus i flerbostadshus får dock gasol hanteras endast i flaskor mindre än 5 liter.

I utrymme avskilt i lägst brandteknisk klass EI 30 från bostaden, t.ex. eget garage eller hobbylokal, får dessutom hanteras
- högst två gasolbehållare större än 15 liter och
- högst två behållare med annan brandfarlig gas.

I garage till flerbostadshus eller i garage för flera hushåll får dock inga flaskor med brandfarlig gas hanteras.

Övriga behållare, även anslutna, skall stå utanför byggnaden och endast vara åtkomliga utifrån. Behållarna skall vara skyddade från påverkan av brand i byggnaden. Mer information om hur du får hantera brandfarlig vara och gas i hemmet hittar du i broschyrerna till höger.  

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Din-sakerhet/Brandfarliga-varor/I-hemmet/