Logga för utskrift

Explosiva varor

När krävs tillstånd?

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering överföring och import av explosiva varor.

Vem utfärdar tillstånd?

Räddningstjänsten Östra Blekinge utfärdar tillstånd i Karlskrona och Ronneby Kommun.

Hur söker jag tillstånd?

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, ritningsunderlag, tekniskt specifikation på förvaringsskåp, kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning m.m. När inte ansökan är komplett begär Räddningstjänsten komplettering. Ansökningar som inte är kompletta inom 2 månader avslås, debitering kommer då att ske enligt prislista. Räddningstjänsten har 3 månader på sig att meddela beslut från och med att ansökan är komplett. Anledningar till att ansökan kan ta tid att behandla kan vara att ärendet ska skickas på remiss till ex Polismyndigheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Länsstyrelsen.

Vi brukar oftast göra en avsyning hos sökande för att kontrollera förutsättningarna och ge råd för en säker hantering.

Vilka regler för hantering gäller?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter och allmänna råd för hantering av brandfarlig vara. Samtliga finns att hämta på www.msb.se

 Vad är explosiv vara?

Explosiva varor är explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor.

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Din-sakerhet/Brandfarliga-varor/Explosiva-varor/