Logga för utskrift

Avgift för tillstånd

Anläggning som förvarar kemisk produkt

Beskrivning

Avgift

Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner

 

1 st

6 720 kr

Anläggning för förvaring och

försäljning ur cisterner

 

2 till 4 st

 

10 752 kr

Restaurang med gasol

 

 

6 720 kr

Skola

Ej laboratorier/industri

6 720 kr

Bensinstationer

 

 

 

Bensinstation automat

 

 

10 752 kr

Bensinstation med butik

 

 

13 440 kr

Nytt tillstånd enl. § 20 FBE

Innehavsskifte brandfarlig vara

1 792 kr

Nytt tillstånd enl. FBE

vid innehavsskifte; explosiv vara inkl. godkännande av

föreståndare

1 792 kr

Förvaring; Explosiva varor samt

godkännande av föreståndare

 

6 720 kr

Mindre komplettering till

gällande tillstånd

 

896 kr

Mindre lackeringsanläggning

 

6 720 kr

Avslag utan utredning

 

896 kr

Avslag med utredning

 

6 720 kr

Administrativa åtgärder

 

896 kr

Grundprincipen för tillståndsavgiften är att handläggningen skall ske till självkostnadspris.

För att den sökande ska kunna veta ungefär vad ett tillstånd kommer att kosta har olika typer av tillstånd kategoriserats.

Avgiften som redovisas ovan motsvarar normal handläggning och innefattar ersättning för diarieföring, inläsning i ärendet, arkivering, kontroll tekniska villkor, kvalitetsgranskning tekniska villkor, beslut av tillstånd, ev. underhandskontakt, platsbesök, avsyning, avsyningsprotokoll och kvalitetsgranskning avsyningsprotokoll.

Om tillståndshanteringen avviker i väsentlig grad från normal handläggningstid kan avgiften förändras.

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-05-18
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Din-sakerhet/Brandfarliga-varor/Avgift-for-tillstand/