Logga för utskrift

Digitala coacher – elever hjälper elever

Publicerad 23 augusti 2017 08:00 | Uppdaterad 23 augusti 2017 08:00
En dekal på elevens dator visar att du är digital coach och en support för andra elever. Vid årets skolstart är det elever som delar ut cirka 750 datorer och utbildar alla nya elever på gymnasieskolorna i Karlskrona.

Digitala coacher är gymnasieelever som under de senaste åren fått extra utbildning inom programvaror och hårdvara. Nytt för i år är att dessa elever kommer att utbilda de nya eleverna i hur datorerna kan användas och kommer till bäst nytta i deras studier. Detta fortlöper under hela läsåret.
 
Den första skolveckan, 23-25 augusti, deltar de digitala coacherna i sitt största projekt hittills. Under onsdag till fredag ska ett tjugotal digitala coacher dela ut elevdatorer och utbilda runt 750 nya elever i G Suit och Chromebooks.

I dag finns cirka 30 aktiva digitala coacher på samtliga gymnasieskolor i Karlskrona. Att bli digital coach är frivilligt där eleven själv väljer själv hur mycket tid han eller hon vill lägga på uppdraget, som sker i skolan utanför lektionstid. Det enda kravet är att eleven sköter sina övriga studier.

Vid examen från gymnasieskolan får alla som varit digital coach ett arbetsintyg.

– Vi ser det som en del av deras skolgång, där de stora vinsterna är att ta ansvar, prata inför grupper och hålla i utbildningar, säger Jonas Knutsson, som är IKT-pedagog. (IKT står för information, kommunikation, teknik).

Alla elever på Karlskrona kommuns gymnasieskolor kan bli digital coach. Inga förkunskaper krävs, utan all utbildning ges av skolan. Satsningen är ett led i att höja den digitala nivån i gymnasieskolan, både bland elever och lärare.

– Tack vare digitala coacher får vi ett jätteviktigt kvitto på hur digitala verktygen används och fungerar sett ur ett elevperspektiv, säger Jonas Knutsson.

Mer information
Jonas Knutsson
IKT-pedagog
076-620 92 10

Daniel Lyckman
IKT-pedagog
070-930 39 38

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-23
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Sok-pressmeddelanden/Digitala-coacher--elever-hjalper-elever/