Logga för utskrift

Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess
bolags allmänna diarium. Direkt när en händelse expedierats och sparats visas den här.

Om du vill ta del av en handling eller ett ärende kontakta registrator för respektive nämnd/bolag.
Telefon 0455-30 30 00 (växel).

Förklaringar och e-postadresser till nämnder/bolag

Beskrivningen ”ärende.pdf” och "utökad information från e-tjänst" är benämningar på vissa av de ärenden som skapas via självservicetjänster på karlskrona.se. 
Beskrivningarna justeras sedan av registrator eller handläggare.

Välj nedan om du vill se "Dagens händelser" eller "Händelser senaste 7 dagarna".
Du kan sortera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Träfflista Sida (1) av 16 sidor med 154 poster.
Registrerat datumÄrendenummerSekretessNämnd/bolagRiktningHändelse/åtgärdBeskrivning
2015-05-29 NejBUN3IN-Protokoll
2015-05-29AE.2015.20NejAffärsverken Energi ABINÖvrigtÖvrigt Tillståndsbevis Fisktorget
2015-05-29AMN.2015.31NejÄN ÄldrenämndenINAnsökanRegion Blekinge Ansökan 20150505 stöd från Europeiska socialfonden
2015-05-29AV.2015.116NejAffärsverken Karlskrona ABINUppsägningUppsägning av tjänst ZN
2015-05-29AV.2015.117NejAffärsverken Karlskrona ABINKlagomålKlagomål på information om hämtningstider sopor
2015-05-29BUN2.2012.90NejBUN2INBeslutUtökad vistelsetid i förskola
2015-05-29BUN3.2015.222NejBUN3INÅtgärdsprogramÅtgärdsprogram
2015-05-29BUN3.2015.223NejBUN3INElevärendeElevärende. Anmälan till modersmålsundervisning
2015-05-29BUN3.2015.224NejBUN3INElevärendeElevärende. Anmälan till modersmålsundervisning
2015-05-29BUN3.2015.225NejBUN3INElevärendeElevärende. Val till skola
2015-05-29BUN3.2015.226NejBUN3INProtokollSamverkansprotokoll Ly fsk 150520
2015-05-29BUN4.2015.131NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINAnsökanAnsökan om att avsluta sin tjänst på Jändelskolan 7-9.
2015-05-29BUN4.2015.132NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINÅtgärdsprogramÅtgärdsprogram för elev i Ramdala skola klass 2.
2015-05-29BUN9.2014.94JaBUN Barn- och ungdomsnämndenINUtlåtandeLogopedutlåtande
2015-05-29BUN9.2015.75JaBUN Barn- och ungdomsnämndenINUtlåtandeLogopedutlåtande
2015-05-29BUN9.2015.76JaBUN Barn- och ungdomsnämndenINUtlåtandeLogopedutlåtande
2015-05-29BYGG.2014.2303NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINKontrollplanKontrollplan styrkt
2015-05-29BYGG.2014.3669NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINYttrandeYttrande från granne
2015-05-29BYGG.2015.1327NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBesiktningsprotokoll från sotarenBesiktningsprotokoll från sotaren
2015-05-29BYGG.2015.1687NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift gällande taxa 2011-04-28
2015-05-29BYGG.2015.198NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift gällande taxa 2011-04-28
2015-05-29BYGG.2015.198NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Startbesked Attefall Morgan Mattsson, MSN M § 1144: Beviljad
2015-05-29BYGG.2015.2029NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Startbesked Attefall Morgan Mattsson, MSN M § 1145: Beviljad
2015-05-29BYGG.2015.2029NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift gällande taxa 2011-04-28
2015-05-29BYGG.2015.2069NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseHörande av granne utan handläggare
1234567

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-12-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista1/