Logga för utskrift

Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess
bolags allmänna diarium. Direkt när en händelse expedierats och sparats visas den här.

Postlistan ändras tillfälligt

Från tisdagen den 8 september kommer postlistan på karlskrona.se att se annorlunda ut. Nuvarande postlista kommer bara att innehålla ärenden som rör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och de olika skolområdena. Alla övriga ärenden kommer att publiceras i en pdf-fil senast klockan 14 varje dag.

Till den tillfälliga postlistan

Förändringen är tillfällig och beror på att kommunen håller på att byta ärendehanteringssystem. Du hittar postlistan som vanligt här på karlskrona.se/postlista.

Om du vill ta del av en handling eller ett ärende kontakta registrator för respektive nämnd/bolag.
Telefon 0455-30 30 00 (växel).

Förklaringar och e-postadresser till nämnder/bolag

Beskrivningen ”ärende.pdf” och "utökad information från e-tjänst" är benämningar på vissa av de ärenden som skapas via självservicetjänster på karlskrona.se. 
Beskrivningarna justeras sedan av registrator eller handläggare.

Välj nedan om du vill se "Dagens händelser" eller "Händelser senaste 7 dagarna".
Du kan sortera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Träfflista Sida (1) av 5 sidor med 48 poster.
Registrerat datumÄrendenummerSekretessNämnd/bolagRiktningHändelse/åtgärdBeskrivning
2016-05-31BUN2.2016.70JaBUN2INBeslutUtifrån barnets behov av stimulans och social kontakt med andra barn finns behov av att behålla bef. schematid 15tim/v på Gullvivans förskola under angiven tid (1/6-8/7 & 15/8-31/8)
2016-05-31BUN2.2016.71JaBUN2INBeslutVistelsetid i förskolan
2016-05-31BUN4.2016.135NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINAnsökanAnsökan om att gå i pension 20% from 2016-09-01.
2016-05-31BYGG.2009.1847NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINDrag & DropSV Bygglov tillbyggnad av sommarstuga .msg
2016-05-31BYGG.2013.3778NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Lucas Toll, MSN M § 1164: Beviljad
2016-05-31BYGG.2014.3546NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBestyrkt kontrollplanBestyrkt kontrollplan med bilagor
2016-05-31BYGG.2015.3410NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Arbetsplatsbesök protokoll
2016-05-31BYGG.2015.3556NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Zaid Abdulkareem, MSN M § 1170: Beviljad
2016-05-31BYGG.2015.4169NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Arbetsplatsbesök protokoll
2016-05-31BYGG.2015.4892NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINKompletterande ritningarReviderad situationsplan
2016-05-31BYGG.2016.1409NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift gällande taxa 2011-04-28
2016-05-31BYGG.2016.1515NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINK_KOMPKompletterande handlingar
2016-05-31BYGG.2016.1522NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Startbesked Lucas Toll, MSN M § 1163: Beviljad
2016-05-31BYGG.2016.1522NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Samrådsprotokoll nya PBL
2016-05-31BYGG.2016.1522NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINKontrollplanKontrollplan
2016-05-31BYGG.2016.1694NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift gällande taxa 2011-04-28
2016-05-31BYGG.2016.1702NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINAnsökanAnsökan med bilagor
2016-05-31BYGG.2016.196NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Arbetsplatsbesök protokoll
2016-05-31BYGG.2016.2028NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Hanna Olsson, MSN M § 1166: Beviljad
2016-05-31BYGG.2016.2028NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBestyrkt kontrollplanKontrollplan
2016-05-31BYGG.2016.2083NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Startbesked VA Hanna Olsson, MSN M § 1161: Beviljad
2016-05-31BYGG.2016.2083NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift VA
2016-05-31BYGG.2016.2083NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINKontrollplanKontrollplan
2016-05-31BYGG.2016.2093NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINAnsökanAnsökan med bilagor
2016-05-31BYGG.2016.2102NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseMBN BYGG Bekräftelse Mottagen Ansökan Bygglov
12

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-09-08
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista1/