Logga för utskrift

Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess
bolags allmänna diarium. Direkt när en händelse expedierats och sparats visas den här.

Postlistan ändras tillfälligt

Från tisdagen den 8 september kommer postlistan på karlskrona.se att se annorlunda ut. Nuvarande postlista kommer bara att innehålla ärenden som rör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och de olika skolområdena. Alla övriga ärenden kommer att publiceras i en pdf-fil senast klockan 14 varje dag.

Till den tillfälliga postlistan

Förändringen är tillfällig och beror på att kommunen håller på att byta ärendehanteringssystem. Du hittar postlistan som vanligt här på karlskrona.se/postlista.

Om du vill ta del av en handling eller ett ärende kontakta registrator för respektive nämnd/bolag.
Telefon 0455-30 30 00 (växel).

Förklaringar och e-postadresser till nämnder/bolag

Beskrivningen ”ärende.pdf” och "utökad information från e-tjänst" är benämningar på vissa av de ärenden som skapas via självservicetjänster på karlskrona.se. 
Beskrivningarna justeras sedan av registrator eller handläggare.

Välj nedan om du vill se "Dagens händelser" eller "Händelser senaste 7 dagarna".
Du kan sortera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Träfflista Sida (1) av 8 sidor med 78 poster.
Registrerat datumÄrendenummerSekretessNämnd/bolagRiktningHändelse/åtgärdBeskrivning
2016-12-07BUN1.2016.259JaBUN1INBeslutBeslut, utökad tid i förskola
2016-12-07BUN1.2016.260JaBUN1INInformationInformation från personal
2016-12-07BYGG.2014.3459NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINSkrivelseUtlåtande inför slutbesked
2016-12-07BYGG.2015.3722NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINInstallationsintygInstallationsintyg
2016-12-07BYGG.2015.3722NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Pär Ridderby, MSN M § 2722: Beviljad
2016-12-07BYGG.2015.3722NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Slutsamrådsprotokoll
2016-12-07BYGG.2015.3925NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINSkrivelseSkrivelse från Rödeby Hembygdsförening
2016-12-07BYGG.2015.4012NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTStatistikBYGG STATISTIKEN SCB
2016-12-07BYGG.2015.4511NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Lucas Toll, MSN M § 2726: Beviljad
2016-12-07BYGG.2015.4511NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Slutsamrådsprotokoll
2016-12-07BYGG.2015.5111NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTStatistikBYGG STATISTIKEN SCB
2016-12-07BYGG.2016.131NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Lucas Toll, MSN M § 2728: Beviljad
2016-12-07BYGG.2016.131NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Slutsamrådsprotokoll
2016-12-07BYGG.2016.1332NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBestyrkt kontrollplanBestyrkt kontrollplan
2016-12-07BYGG.2016.1996NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBestyrkt kontrollplanBestyrkt kontrollplan
2016-12-07BYGG.2016.2333NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Arbetsplatsbesök protokoll
2016-12-07BYGG.2016.2333NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Arbetsplatsbesök protokoll
2016-12-07BYGG.2016.3241NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Startbesked Lucas Toll, MSN M § 2721: Beviljad
2016-12-07BYGG.2016.3241NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Samrådsprotokoll nya PBL
2016-12-07BYGG.2016.3457NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTRemissRemiss till Trafikverket
2016-12-07BYGG.2016.3477NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG 3Del Besl Bygglov utom plan T4a Josefine Johnson, MSN M § 2716: Beviljad
2016-12-07BYGG.2016.3477NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseUnderrättelse till hörd granne
2016-12-07BYGG.2016.3477NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseFör kännedom, grannar
2016-12-07BYGG.2016.3477NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTStatistikBYGG STATISTIKEN SCB
2016-12-07BYGG.2016.3630NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseUnderrättelse till hörd granne
1234

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-09-08
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista1/