Logga för utskrift

Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess
bolags allmänna diarium. Direkt när en händelse expedierats och sparats visas den här.

Om du vill ta del av en handling eller ett ärende kontakta registrator för respektive nämnd/bolag.
Telefon 0455-30 30 00 (växel).

Förklaringar och e-postadresser till nämnder/bolag

Beskrivningen ”ärende.pdf” och "utökad information från e-tjänst" är benämningar på vissa av de ärenden som skapas via självservicetjänster på karlskrona.se. 
Beskrivningarna justeras sedan av registrator eller handläggare.

Välj nedan om du vill se "Dagens händelser" eller "Händelser senaste 7 dagarna".
Du kan sortera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Träfflista Sida (1) av 12 sidor med 112 poster.
Registrerat datumÄrendenummerSekretessNämnd/bolagRiktningHändelse/åtgärdBeskrivning
2014-11-26BAB.2006.3997NejÄN ÄldrenämndenUTSkrivelseÄN BAB Beställning
2014-11-26BUN.2014.659NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINBeslutBeslut ang skolskjuts för två barn växelsvis boende
2014-11-26BUN.2014.693NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINRapportRapport tillbud personal, Solbackaskolan
2014-11-26BUN.2014.694NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINRapportRapport tillbud Grunsärskolan LKC, 14113
2014-11-26BUN.2014.695NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINRapportRapport tillbud personal, smultronställetmHolmsjö, 141112
2014-11-26BUN.2014.696NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINRapportRapport tillbud LKC, 141114
2014-11-26BUN.2014.697NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINRapportRapport tillbud personal Ängslyckans fsk, Sofi Svensson
2014-11-26BUN.2014.698NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINÖvrigtÖvrigt, Uppdragsbrev, EY
2014-11-26BUN.2014.699NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINMBL protokollMBL protokoll från förhandling § 11 141110, provisorisk fsk Lyckeby
2014-11-26BUN.2014.700NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINBeslutBeslutsmeddelande ang praktikplats, (SFS)
2014-11-26BUN2.2012.90NejBUN2INBeslutUtökad tid i förskola
2014-11-26BUN2.2013.26NejBUN2INBeslutUtökad tid i förskola
2014-11-26BUN2.2013.50JaBUN2INÅtgärdsprogramÅtgärdsprogram
2014-11-26BUN2.2013.87NejBUN2INBeslutUtökad tid i förskola
2014-11-26BUN2.2014.128NejBUN2INBeslutUtökad tid i förskola
2014-11-26BUN2.2014.49NejBUN2INBeslutUtökad tid i förskola
2014-11-26BUN2.2014.50NejBUN2INBeslutUtökad tid i förskola
2014-11-26BUN5.2014.204NejBUN5UTAnmälanAnmälan om kränkande behandling
2014-11-26BYGG.2013.2248NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBesiktningsprotokoll från sotarenBesiktningsprotokoll från sotaren
2014-11-26BYGG.2014.1079NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBesiktningsprotokoll från sotarenBesiktningsprotokoll från sotaren
2014-11-26BYGG.2014.1079NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINProtokollOVK Protokoll
2014-11-26BYGG.2014.1879NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseHörande av granne med handläggare
2014-11-26BYGG.2014.1879NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINKompletterande ritningarKompletterande ritningar
2014-11-26BYGG.2014.1950NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBestyrkt kontrollplanBestyrkt kontrollplan
2014-11-26BYGG.2014.2308NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINAnmälanAnmälan om installation av eldstad i befintlig rökkanal
12345

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-12-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista1/