Logga för utskrift

Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess
bolags allmänna diarium. Direkt när en händelse expedierats och sparats visas den här.

Postlistan ändras tillfälligt

Från tisdagen den 8 september kommer postlistan på karlskrona.se att se annorlunda ut. Nuvarande postlista kommer bara att innehålla ärenden som rör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och de olika skolområdena. Alla övriga ärenden kommer att publiceras i en pdf-fil senast klockan 14 varje dag.

Till den tillfälliga postlistan

Förändringen är tillfällig och beror på att kommunen håller på att byta ärendehanteringssystem. Du hittar postlistan som vanligt här på karlskrona.se/postlista.

Om du vill ta del av en handling eller ett ärende kontakta registrator för respektive nämnd/bolag.
Telefon 0455-30 30 00 (växel).

Förklaringar och e-postadresser till nämnder/bolag

Beskrivningen ”ärende.pdf” och "utökad information från e-tjänst" är benämningar på vissa av de ärenden som skapas via självservicetjänster på karlskrona.se. 
Beskrivningarna justeras sedan av registrator eller handläggare.

Välj nedan om du vill se "Dagens händelser" eller "Händelser senaste 7 dagarna".
Du kan sortera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Träfflista Sida (1) av 6 sidor med 55 poster.
Registrerat datumÄrendenummerSekretessNämnd/bolagRiktningHändelse/åtgärdBeskrivning
2016-02-08BUN2.2013.72JaBUN2INBeslutUndantag från att skriva nationellt ämnesprov i svenska som andraspråk vt-16
2016-02-08BUN2.2014.81JaBUN2INBeslutUtökad tid på fritidshem
2016-02-08BUN2.2016.12JaBUN2INBeslutUtökad tid på fritidshem
2016-02-08BUN3.2016.72NejBUN3INÅtgärdsprogramÅtgärdsprogram
2016-02-08BUN5.2016.2JaBUN5UTBeslutBeslut om tillfällig placering på annan skolenhet
2016-02-08BUN9.2016.29JaBUN Barn- och ungdomsnämndenUTUtlåtandeLäs- och skrivutlåtande
2016-02-08BYGG.2013.1393NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Micael Sandberg, MSN M § 262: Beviljad
2016-02-08BYGG.2015.2915NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Arbetsplatsbesök protokoll
2016-02-08BYGG.2015.4204NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINProtokollBesiktningsprotokoll
2016-02-08BYGG.2015.4204NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBestyrkt kontrollplanBestyrkt kontrollplan
2016-02-08BYGG.2015.4551NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTDrag & Dropkommunicering sökanden ang yttranden från försvarsmakten.msg
2016-02-08BYGG.2015.4555NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTDrag & Dropkommunicering sökanden ang yttranden från försvarsmakten.msg
2016-02-08BYGG.2015.4982NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINKompletterande ritningarKompletterande ritningar
2016-02-08BYGG.2015.5008NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINRemissRemissyttrande
2016-02-08BYGG.2015.5131NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseMBN BYGG Fastighetsägare för kännedom
2016-02-08BYGG.2015.5131NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseFör kännedom, grannar
2016-02-08BYGG.2015.5131NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift gällande taxa 2011-04-28
2016-02-08BYGG.2015.5131NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG 1Del Besl Bygglov inom plan inkl startb Lucas Toll, MSN M § 275: Beviljad
2016-02-08BYGG.2016.18NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Startbesked Micael Sandberg, MSN M § 276: Beviljad
2016-02-08BYGG.2016.18NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Samrådsprotokoll nya PBL
2016-02-08BYGG.2016.196NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINRemissRemissyttrande
2016-02-08BYGG.2016.22NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift gällande taxa 2011-04-28
2016-02-08BYGG.2016.22NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG 3Del Besl Bygglov utom plan inkl startb. Gun-Britt Martinsson, MSN M § 277: Beviljad
2016-02-08BYGG.2016.251NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseMBN BYGG Fastighetsägare för kännedom
2016-02-08BYGG.2016.32NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseHörande av granne med handläggare
123

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-12-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista1/