Logga för utskrift

Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess
bolags allmänna diarium. Direkt när en händelse expedierats och sparats visas den här.

Om du vill ta del av en handling eller ett ärende kontakta registrator för respektive nämnd/bolag.
Telefon 0455-30 30 00 (växel).

Förklaringar och e-postadresser till nämnder/bolag

Beskrivningen ”ärende.pdf” och "utökad information från e-tjänst" är benämningar på vissa av de ärenden som skapas via självservicetjänster på karlskrona.se. 
Beskrivningarna justeras sedan av registrator eller handläggare.

Välj nedan om du vill se "Dagens händelser" eller "Händelser senaste 7 dagarna".
Du kan sortera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Träfflista Sida (1) av 2 sidor med 20 poster.
Registrerat datumÄrendenummerSekretessNämnd/bolagRiktningHändelse/åtgärdBeskrivning
2015-09-01BYGG.2015.3542NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift gällande taxa 2011-04-28
2015-09-01BYGG.2015.3542NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTStatistikBYGG STATISTIKEN SCB
2015-09-01BYGG.2015.3553NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Startbesked Mats Sjökvist, MSN M § 2125: Beviljad
2015-09-01BYGG.2015.3702NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINAnmälanAnmälan
2015-09-01DSN.2015.983NejDSN Drift- och servicenämndenINAnbudAnbud. Direktupphandling vårblommor år 2016. EJ AKT!
2015-09-01FSN.2015.374JaFSN FunktionsstödsnämndenUTSkrivelseFSN PRH Bifall Förare
2015-09-01FSN.2015.375JaFSN FunktionsstödsnämndenUTSkrivelseFSN PRH Bifall Passagerare
2015-09-01KS.2015.570NejKS KommunstyrelsenUTSkrivelseKS KLF Mottaget Medborgarförslag
2015-09-01MDL.2015.3563NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdINDelgivningskvittoDelgivningskvitto
2015-09-01MDL.2015.3588NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdINDelgivningskvittoDelgivningskvitto
2015-09-01MHA.2014.1571NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdUTBeslutMBN MHA BESLUT avlopp allmän Miljöinspektör, MSN M § 2121: Förelägg
2015-09-01MHA.2014.4105NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdINRitning infiltrationsanläggningRitning infiltrationsanläggning
2015-09-01MHA.2015.2147NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdINDelgivningskvittoDelgivningskvitto
2015-09-01MHA.2015.2147NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdINDelgivningskvittoDelgivningskvitto
2015-09-01MHA.2015.2619NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdINRitning infiltrationsanläggningRitning infiltrationsanläggning
2015-09-01MLL.2015.3532NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINDelgivningskvittoDelgivningskvitto
2015-09-01SN.2015.1JaSN SocialnämndenINAnmälan625 Anmälan om elavstängning bostadshyresgäst
2015-09-01SN.2015.1JaSN SocialnämndenINAnmälan624 Anmälan om varning för uppsägning bostadshyresgäst
2015-09-01TOBAK.2015.3704NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdINAnmälanAnmälan samt egen kontrollprogram
2015-09-01VÄRM.2015.3442NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINDelgivningskvittoDelgivningskvitto

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-12-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista1/