Logga för utskrift

Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess
bolags allmänna diarium. Direkt när en händelse expedierats och sparats visas den här.

Om du vill ta del av en handling eller ett ärende kontakta registrator för respektive nämnd/bolag.
Telefon 0455-30 30 00 (växel).

Förklaringar och e-postadresser till nämnder/bolag

Beskrivningen ”ärende.pdf” och "utökad information från e-tjänst" är benämningar på vissa av de ärenden som skapas via självservicetjänster på karlskrona.se. 
Beskrivningarna justeras sedan av registrator eller handläggare.

Välj nedan om du vill se "Dagens händelser" eller "Händelser senaste 7 dagarna".
Du kan sortera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Träfflista Sida (1) av 11 sidor med 102 poster.
Registrerat datumÄrendenummerSekretessNämnd/bolagRiktningHändelse/åtgärdBeskrivning
2014-08-29BAB.2010.3716NejÄN ÄldrenämndenUTSkrivelseÄN BAB Beställning
2014-08-29BUN.2014.15NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINSkrivelseSkrivelse 1 st Rosenfelt och Aspö
2014-08-29BUN.2014.294JaBUN Barn- och ungdomsnämndenINAnbud--- SEKRETESS ---
2014-08-29BUN.2014.294JaBUN Barn- och ungdomsnämndenINAnbud--- SEKRETESS ---
2014-08-29BUN.2014.294JaBUN Barn- och ungdomsnämndenINAnbud--- SEKRETESS ---
2014-08-29BUN.2014.314NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINAnställningsbeslutAvslutad rekrytering ID 180287
2014-08-29BUN.2014.315NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINAnsökanAnsökan om skolskjuts (skoltaxi) för växelvis boende
2014-08-29BUN.2014.316NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINAnsökanAnsökan om busskort för växelvis boende
2014-08-29BUN3.2014.268JaBUN3INAnpassad studiegångAnpassad studiegång för elev
2014-08-29BUN5.2014.80NejBUN5INProtokollProtokoll samverkansmöte Rödeby förskolor140513
2014-08-29BYGG.2013.164NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINSkrivelseSkrivelse från sökanden
2014-08-29BYGG.2013.2262NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINIntygSakkunnighetsintyg
2014-08-29BYGG.2013.2262NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINProtokollProtokoll fört vid skyddsrond
2014-08-29BYGG.2013.2262NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBestyrkt kontrollplanBestyrkt kontrollplan
2014-08-29BYGG.2014.1547NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBesiktningsprotokoll från sotarenBesiktningsprotokoll från sotaren
2014-08-29BYGG.2014.2704NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Startbesked Eldstad Elnes Aljija, MBN § 1151: Beviljad
2014-08-29BYGG.2014.2704NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift gällande taxa 2011-04-28
2014-08-29BYGG.2014.2704NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINKontrollplanKontrollplan
2014-08-29BYGG.2014.2837NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINKontrollansvarigKontrollansvarig
2014-08-29BYGG.2014.3056NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseMBN BYGG Bekräft Mott Anmälan EJ Bygglovp Åtg
2014-08-29BYGG.2014.3056NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Granskningsblad
2014-08-29BYGG.2014.3056NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINOrienteringskartaOrienteringskarta
2014-08-29BYGG.2014.3056NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINGrannemedgivandeGrannemedgivande
2014-08-29BYGG.2014.3056NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINAnmälanAnmälan för nybyggnad av komplentbyggnad "Attefallshus"
2014-08-29BYGG.2014.3057NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Granskningsblad
12345

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2010-12-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista1/