Logga för utskrift

Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess
bolags allmänna diarium. Direkt när en händelse expedierats och sparats visas den här.

Postlistan ändras tillfälligt

Från tisdagen den 8 september kommer postlistan på karlskrona.se att se annorlunda ut. Nuvarande postlista kommer bara att innehålla ärenden som rör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och de olika skolområdena. Alla övriga ärenden kommer att publiceras i en pdf-fil senast klockan 14 varje dag.

Till den tillfälliga postlistan

Förändringen är tillfällig och beror på att kommunen håller på att byta ärendehanteringssystem. Du hittar postlistan som vanligt här på karlskrona.se/postlista.

Om du vill ta del av en handling eller ett ärende kontakta registrator för respektive nämnd/bolag.
Telefon 0455-30 30 00 (växel).

Förklaringar och e-postadresser till nämnder/bolag

Beskrivningen ”ärende.pdf” och "utökad information från e-tjänst" är benämningar på vissa av de ärenden som skapas via självservicetjänster på karlskrona.se. 
Beskrivningarna justeras sedan av registrator eller handläggare.

Välj nedan om du vill se "Dagens händelser" eller "Händelser senaste 7 dagarna".
Du kan sortera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Träfflista Sida (1) av 16 sidor med 152 poster.
Registrerat datumÄrendenummerSekretessNämnd/bolagRiktningHändelse/åtgärdBeskrivning
2015-10-06BUN5.2015.220JaBUN5UTBeslutBeslut om utökad tid i förskolan
2015-10-06BUN5.2015.221JaBUN5UTBeslutBeslut om plats i fritidsverksamheten
2015-10-06BUN9.2015.133JaBUN Barn- och ungdomsnämndenINAnsökanAnsökan om plats till resursskolan
2015-10-06BUN9.2015.137JaBUN Barn- och ungdomsnämndenINUtredningLäs- och skrivutredning
2015-10-06BUN9.2015.17JaBUN Barn- och ungdomsnämndenINProtokollProtokoll fr SIP-möte ang elev
2015-10-06BYGG.2011.4858NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Mats Sjökvist, MSN M § 2589: Beviljad
2015-10-06BYGG.2012.1550NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Micael Sandberg, MSN M § 2585: Beviljad
2015-10-06BYGG.2012.3438NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Mats Sjökvist, MSN M § 2590: Beviljad
2015-10-06BYGG.2013.2332NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Elnes Aljija, MSN M § 2572: Beviljad
2015-10-06BYGG.2013.2332NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Slutsamrådsprotokoll
2015-10-06BYGG.2013.3563NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Mats Sjökvist, MSN M § 2586: Beviljad
2015-10-06BYGG.2014.2253NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Mats Sjökvist, MSN M § 2588: Beviljad
2015-10-06BYGG.2014.3484NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBesiktningsprotokoll från sotarenBesiktningsprotokoll från sotaren
2015-10-06BYGG.2014.4326NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBestyrkt kontrollplanBestyrkt kontrollplan med bilagor
2015-10-06BYGG.2014.4327NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBestyrkt kontrollplanBestyrkt kontrollplan
2015-10-06BYGG.2015.2057NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBesiktningsprotokoll från sotarenBesiktningsprotokoll från sotaren
2015-10-06BYGG.2015.2076NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINÖvrigtKontrollplan
2015-10-06BYGG.2015.2076NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Samrådsprotokoll nya PBL
2015-10-06BYGG.2015.2076NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Startbesked Mats Sjökvist, MSN M § 2574: Beviljad
2015-10-06BYGG.2015.2334NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBestyrkt kontrollplanBestyrkt kontrollplan
2015-10-06BYGG.2015.2943NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Mats Sjökvist, MSN M § 2580: Beviljad
2015-10-06BYGG.2015.3053NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBesiktningsprotokoll från sotarenBesiktningsprotokoll från sotaren
2015-10-06BYGG.2015.3126NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Mats Sjökvist, MSN M § 2591: Beviljad
2015-10-06BYGG.2015.3143NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Mats Sjökvist, MSN M § 2578: Beviljad
2015-10-06BYGG.2015.3281NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Startbesked Elnes Aljija, MSN M § 2584: Beviljad
1234567

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-12-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista1/