Logga för utskrift

Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess
bolags allmänna diarium. Direkt när en händelse expedierats och sparats visas den här.

Om du vill ta del av en handling eller ett ärende kontakta registrator för respektive nämnd/bolag.
Telefon 0455-30 30 00 (växel).

Förklaringar och e-postadresser till nämnder/bolag

Beskrivningen ”ärende.pdf” och "utökad information från e-tjänst" är benämningar på vissa av de ärenden som skapas via självservicetjänster på karlskrona.se. 
Beskrivningarna justeras sedan av registrator eller handläggare.

Välj nedan om du vill se "Dagens händelser" eller "Händelser senaste 7 dagarna".
Du kan sortera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Träfflista Sida (1) av 18 sidor med 177 poster.
Registrerat datumÄrendenummerSekretessNämnd/bolagRiktningHändelse/åtgärdBeskrivning
2014-12-19 NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdUT-Beslut översänt till sökanden
2014-12-19 NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdUT-Beslut översänt till sökanden
2014-12-19 NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdUT-Beslut översänt till sökanden
2014-12-19 NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdUT-Beslut översänt till sökanden
2014-12-19BUN.2014.109NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINBeslutBeslut om återbetalning av statsbidrag för sommarskola 2014
2014-12-19BUN.2014.657NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINAnnonsAnnons Kandidatlista ID 187953
2014-12-19BUN.2014.868NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINRapportRapport tillbud Tvingeling fsk, 141204
2014-12-19BUN.2014.869NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINRapportRapport tillbud Rödeby, 141210
2014-12-19BUN.2014.870NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINRapportRapporttillbud Rödeby 141008
2014-12-19BUN.2014.871NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINRapportRapport tillbud Rödeby, 141208
2014-12-19BUN.2014.872JaBUN Barn- och ungdomsnämndenINAnsökanAnsökan om tilläggsbelopp (BSB) MT
2014-12-19BUN.2014.873NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINBeslutBeslut Statsbidrag för Lärarlyftet II höstterminen 2014
2014-12-19BUN.2014.874NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINAnsökanAnsökan för statsbidrag Lärarlyftet II vårtetminen 2014
2014-12-19BUN.2014.875NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINInformationInformation om bidrag till lov- och sommarskola 2015
2014-12-19BUN1.2014.145JaBUN1INAnmälanAnmälan, orosanmälan skickad till soc från lärare Carina Svensson och Åsa Niklasson
2014-12-19BUN1.2014.187JaBUN1INBeslutBeslut om uppsägning av plats
2014-12-19BUN5.2014.233NejBUN5INÖvrigtBlankt ärende
2014-12-19BUN5.2014.234NejBUN5INÖvrigtBlankt ärende
2014-12-19BUN5.2014.235NejBUN5INÖvrigtBlankt ärende
2014-12-19BUN5.2014.236NejBUN5INÖvrigtBlankt ärende
2014-12-19BUN5.2014.237NejBUN5INÖvrigtBlankt ärende
2014-12-19BUN5.2014.238NejBUN5INÖvrigtBlankt ärende
2014-12-19BUN5.2014.239NejBUN5INÖvrigtBlankt ärende
2014-12-19BUN5.2014.240NejBUN5INÖvrigtBlankt ärende
2014-12-19BUN5.2014.241NejBUN5INÖvrigtBlankt ärende
12345678

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-12-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista1/