Logga för utskrift

Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess
bolags allmänna diarium. Direkt när en händelse expedierats och sparats visas den här.

Postlistan ändras tillfälligt

Nuvarande postlista kommer bara att innehålla ärenden som rör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och de olika skolområdena. Alla övriga ärenden kommer att publiceras i en pdf-fil senast klockan 14 varje dag.

Till den tillfälliga postlistan

Om du vill ta del av en handling eller ett ärende kontakta registrator för respektive nämnd/bolag.
Telefon 0455-30 30 00 (växel).

Förklaringar och e-postadresser till nämnder/bolag

Beskrivningen ”ärende.pdf” och "utökad information från e-tjänst" är benämningar på vissa av de ärenden som skapas via självservicetjänster på karlskrona.se. 
Beskrivningarna justeras sedan av registrator eller handläggare.

Välj nedan om du vill se "Dagens händelser" eller "Händelser senaste 7 dagarna".
Du kan sortera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Träfflista Sida (1) av 7 sidor med 67 poster.
Registrerat datumÄrendenummerSekretessNämnd/bolagRiktningHändelse/åtgärdBeskrivning
2017-06-22BUN2.2014.25JaBUN2INÅtgärdsprogramÅtgärdsprogram
2017-06-22BUN2.2014.25JaBUN2INBeslutBeslut om att avsluta åtgärdsprogram
2017-06-22BUN2.2014.91JaBUN2INBeslutPlacering på Resursskolan / Särskild undervisningsgrupp
2017-06-22BUN2.2015.48JaBUN2INÅtgärdsprogramÅtgärdsprogram
2017-06-22BUN2.2015.48JaBUN2INBeslutBeslut om att avsluta åtgärdsprogram
2017-06-22BUN2.2016.15JaBUN2INÅtgärdsprogramÅtgärdsprogram
2017-06-22BUN2.2016.15JaBUN2INBeslutBeslut om att avsluta åtgärdsprogram
2017-06-22BUN2.2016.2JaBUN2INBeslutBeslut om att avsluta åtgärdsprogram
2017-06-22BUN2.2016.2JaBUN2INÅtgärdsprogramÅtgärdsprogram
2017-06-22BUN2.2017.30JaBUN2INBeslutPlacering på fritidshem
2017-06-22BUN3.2017.248JaBUN3INÅtgärdsprogramÅtgärdsprogram, för elev
2017-06-22BUN6.2017.30JaBUN6UTBeslutBeslut
2017-06-22BYGG.2015.4324NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked (bygglov) Micael Sandberg, MSN M § 1536: Beviljad läg, nr 10
2017-06-22BYGG.2016.1974NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBestyrkt kontrollplanBestyrkt kontrollplan
2017-06-22BYGG.2016.1979NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINProtokollOVK protokoll
2017-06-22BYGG.2016.3551NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Slutsamrådsprotokoll
2017-06-22BYGG.2016.3551NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked (bygglov) Bearnice Nilsson, MSN M § 1531: Beviljad
2017-06-22BYGG.2016.3551NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBilagaUtlåtande KA
2017-06-22BYGG.2016.3551NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBestyrkt kontrollplanBestyrkt kontrollplan
2017-06-22BYGG.2016.3551NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBilagaEgenkontroll
2017-06-22BYGG.2016.723NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINProtokollOVK protokoll
2017-06-22BYGG.2017.1172NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseHörande av granne utan handläggare
2017-06-22BYGG.2017.1173NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseHörande av granne utan handläggare
2017-06-22BYGG.2017.2113NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINMeddelandeMeddelande
2017-06-22BYGG.2017.2449NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Startbesked Eldstad utan SlutB Sandra Boman, MSN M § 1532: Beviljad
123

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-03-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista1/