Logga för utskrift

Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess
bolags allmänna diarium. Direkt när en händelse expedierats och sparats visas den här.

Postlistan ändras tillfälligt

Från tisdagen den 8 september kommer postlistan på karlskrona.se att se annorlunda ut. Nuvarande postlista kommer bara att innehålla ärenden som rör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och de olika skolområdena. Alla övriga ärenden kommer att publiceras i en pdf-fil senast klockan 14 varje dag.

Till den tillfälliga postlistan

Förändringen är tillfällig och beror på att kommunen håller på att byta ärendehanteringssystem. Du hittar postlistan som vanligt här på karlskrona.se/postlista.

Om du vill ta del av en handling eller ett ärende kontakta registrator för respektive nämnd/bolag.
Telefon 0455-30 30 00 (växel).

Förklaringar och e-postadresser till nämnder/bolag

Beskrivningen ”ärende.pdf” och "utökad information från e-tjänst" är benämningar på vissa av de ärenden som skapas via självservicetjänster på karlskrona.se. 
Beskrivningarna justeras sedan av registrator eller handläggare.

Välj nedan om du vill se "Dagens händelser" eller "Händelser senaste 7 dagarna".
Du kan sortera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Träfflista Sida (1) av 13 sidor med 130 poster.
Registrerat datumÄrendenummerSekretessNämnd/bolagRiktningHändelse/åtgärdBeskrivning
2016-10-21BUN2.2015.83JaBUN2INInformationInformationen tillförs pågpende utredning
2016-10-21BUN3.2016.425JaBUN3INElevärendeElevärende. Anmälan till elevhäsoteamet
2016-10-21BUN5.2016.195JaBUN5INBeslutBeslut om Svenska som andraspråk
2016-10-21BUN5.2016.196JaBUN5INBeslutBeslut om Svenska som andraspråk
2016-10-21BUN5.2016.197JaBUN5INBeslutBeslut om Svenska som andraspråk
2016-10-21BUN5.2016.198JaBUN5INBeslutBeslut om Svenska som andraspråk
2016-10-21BUN5.2016.199JaBUN5INBeslutBeslut om Svenska som andraspråk
2016-10-21BUN5.2016.200JaBUN5INBeslutBeslut om Svenska som andraspråk
2016-10-21BUN5.2016.201JaBUN5INBeslutBeslut om Svenska som andraspråk
2016-10-21BUN5.2016.202JaBUN5INBeslutBeslut om Svenska som andraspråk
2016-10-21BUN5.2016.203JaBUN5INBeslutBeslut om Svenska som andraspråk
2016-10-21BUN5.2016.204JaBUN5INBeslutBeslut om Svenska som andraspråk
2016-10-21BUN5.2016.66NejBUN5INAnsökanAnsökan om ersättning för asylsökande barn m.fl. i förskola eller skola, Rödebyskolan 7-9, kv3 2016
2016-10-21BUN5.2016.67NejBUN5INAnsökanAnsökan om ersättning för asylsökande barn m.fl. i förskola eller skola, Holmsjö skola förskoleklass, kv3 2016
2016-10-21BUN5.2016.68NejBUN5INAnsökanAnsökan om ersättning för asylsökande barn m.fl. i förskola eller skola, Holmsjö skola åk 1-6, kv3 2016
2016-10-21BYGG.2009.774NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseMBN BYGG OLD Bygganmälan Slutbevis
2016-10-21BYGG.2009.774NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBestyrkt kontrollplanBestyrkt kontrollplan med bilagor
2016-10-21BYGG.2014.2665NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINSkrivelseFöreläggande från Växjö Tingsrätt
2016-10-21BYGG.2015.1741NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINK_INTYGK_INTYG
2016-10-21BYGG.2015.4779NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Lucas Toll, MSN M § 2268: Beviljad
2016-10-21BYGG.2015.4779NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Slutsamrådsprotokoll
2016-10-21BYGG.2015.4779NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBestyrkt kontrollplanBestyrkt kontrollplan med bilagor
2016-10-21BYGG.2016.10NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBestyrkt kontrollplanBestyrkt kontrollplan
2016-10-21BYGG.2016.11NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBestyrkt kontrollplanBestyrkt kontrollplan
2016-10-21BYGG.2016.2355NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINKontrollplanKontrollplan
123456

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-09-08
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista1/