Logga för utskrift

Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess
bolags allmänna diarium. Direkt när en händelse expedierats och sparats visas den här.

Postlistan ändras tillfälligt

Från tisdagen den 8 september kommer postlistan på karlskrona.se att se annorlunda ut. Nuvarande postlista kommer bara att innehålla ärenden som rör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och de olika skolområdena. Alla övriga ärenden kommer att publiceras i en pdf-fil senast klockan 14 varje dag.

Till den tillfälliga postlistan

Förändringen är tillfällig och beror på att kommunen håller på att byta ärendehanteringssystem. Du hittar postlistan som vanligt här på karlskrona.se/postlista.

Om du vill ta del av en handling eller ett ärende kontakta registrator för respektive nämnd/bolag.
Telefon 0455-30 30 00 (växel).

Förklaringar och e-postadresser till nämnder/bolag

Beskrivningen ”ärende.pdf” och "utökad information från e-tjänst" är benämningar på vissa av de ärenden som skapas via självservicetjänster på karlskrona.se. 
Beskrivningarna justeras sedan av registrator eller handläggare.

Välj nedan om du vill se "Dagens händelser" eller "Händelser senaste 7 dagarna".
Du kan sortera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Träfflista Sida (1) av 7 sidor med 68 poster.
Registrerat datumÄrendenummerSekretessNämnd/bolagRiktningHändelse/åtgärdBeskrivning
2016-09-29BYGG.2015.4551NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINMottagningsbevisMottagningsbevis
2016-09-29BYGG.2015.4790NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINSkrivelseKallelse från Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
2016-09-29BYGG.2016.1039NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Lucas Toll, MSN M § 2098: Beviljad
2016-09-29BYGG.2016.1676NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Startbesked Lucas Toll, MSN M § 2103: Beviljad
2016-09-29BYGG.2016.1676NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Samrådsprotokoll nya PBL
2016-09-29BYGG.2016.2451NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Arbetsplatsbesök protokoll
2016-09-29BYGG.2016.3108NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseFör kännedom, grannar
2016-09-29BYGG.2016.3108NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG 1Del Besl Bygglov inom plan inkl startb Zaid Abdulkareem, MSN M § 2096: Beviljad
2016-09-29BYGG.2016.3108NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift gällande taxa 2011-04-28
2016-09-29BYGG.2016.3254NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelse1 Bekräftelse mottagande av anmälan
2016-09-29BYGG.2016.3286NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelse1 Bekräftelse mottagande av anmälan
2016-09-29BYGG.2016.3350NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseBegäran Komplettering utan handläggare
2016-09-29BYGG.2016.3438NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelse1 Bekräftelse mottagande av anmälan
2016-09-29BYGG.2016.3485NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINSituationsplanSituationsplan
2016-09-29BYGG.2016.3485NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINÄrende pdfÄrende pdf
2016-09-29BYGG.2016.3498NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINAnmälanTillsyn - anmälan ang ovårdad tomt
2016-09-29BYGG.2016.3501NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINÖvrigtAnnat
2016-09-29BYGG.2016.3501NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINSituationsplanPlanritningar
2016-09-29BYGG.2016.3501NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINÄrende pdfÄrende pdf
2016-09-29BYGG.2016.643NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Startbesked Lucas Toll, MSN M § 2097: Beviljad
2016-09-29BYGG.2016.643NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Samrådsprotokoll nya PBL
2016-09-29DIA.2016.3202NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINSkrivelseUnderrättelse om rättelsebeslut
2016-09-29DIA.2016.3500NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINSkrivelseSamråd från Lantmäteriet
2016-09-29MALM.2015.4052NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdINBeslutBeslut från Länsstyrelsen Blekinge län
2016-09-29MALM.2016.2682NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdINBeslutBeslut från Länsstyrelsen Blekinge län
123

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-09-08
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista1/