Logga för utskrift

Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess
bolags allmänna diarium. Direkt när en händelse expedierats och sparats visas den här.

Om du vill ta del av en handling eller ett ärende kontakta registrator för respektive nämnd/bolag.
Telefon 0455-30 30 00 (växel).

Förklaringar och e-postadresser till nämnder/bolag

Beskrivningen ”ärende.pdf” och "utökad information från e-tjänst" är benämningar på vissa av de ärenden som skapas via självservicetjänster på karlskrona.se. 
Beskrivningarna justeras sedan av registrator eller handläggare.

Välj nedan om du vill se "Dagens händelser" eller "Händelser senaste 7 dagarna".
Du kan sortera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Träfflista Sida (1) av 2 sidor med 15 poster.
Registrerat datumÄrendenummerSekretessNämnd/bolagRiktningHändelse/åtgärdBeskrivning
2015-08-05 NejSN SocialnämndenUT-Remiss till polismyndigheten
2015-08-05BYGG.2015.2679NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseUnderrättelse till hörd granne
2015-08-05BYGG.2015.2679NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG 3Del Besl Bygglov utom plan T4a Malin Sjöstrand, MSN M § 1893: Beviljad
2015-08-05BYGG.2015.2800NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseFör kännedom, grannar
2015-08-05BYGG.2015.2800NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG 1Del Besl Bylov inom plan inkl startb T3b Malin Sjöstrand, MSN M § 1895: Beviljad
2015-08-05BYGG.2015.2995NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTÖvrigtMBN BYGG Avgift gällande taxa 2011-04-28
2015-08-05BYGG.2015.3142NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG 2Del Besl Bygglov inom plan T3a Lucas Toll, MSN M § 1894: Beviljad
2015-08-05MHA.2014.3414NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdINAnteckningAnteckning Samtal med Kenth Svensson
2015-08-05MHA.2015.600NejMBN Miljö- och byggnadsnämnden Miljö avdUTBeslutMSN MALM BESLUT ALLMÄNT Miljöinspektör, MSN M § 1898: Förelägg
2015-08-05SN.2015.151NejSN SocialnämndenUTRemissRemiss till räddningskåren
2015-08-05SN.2015.151NejSN SocialnämndenUTRemissRemiss till polismyndigheten
2015-08-05SN.2015.152NejSN SocialnämndenUTRemissRemiss till räddningskåren
2015-08-05SN.2015.152NejSN SocialnämndenUTRemissRemiss till polismyndigheten
2015-08-05SN.2015.153NejSN SocialnämndenUTRemissRemiss till polismyndigheten
2015-08-05SN.2015.153NejSN SocialnämndenUTRemissRemiss till räddningskåren

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-12-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista1/