Logga för utskrift

Postlista

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess
bolags allmänna diarium. Direkt när en händelse expedierats och sparats visas den här.

Om du vill ta del av en handling eller ett ärende kontakta registrator för respektive nämnd/bolag.
Telefon 0455-30 30 00 (växel).

Förklaringar och e-postadresser till nämnder/bolag

Beskrivningen ”ärende.pdf” och "utökad information från e-tjänst" är benämningar på vissa av de ärenden som skapas via självservicetjänster på karlskrona.se. 
Beskrivningarna justeras sedan av registrator eller handläggare.

Välj nedan om du vill se "Dagens händelser" eller "Händelser senaste 7 dagarna".
Du kan sortera genom att klicka på rubrikerna nedan.

Träfflista Sida (1) av 19 sidor med 182 poster.
Registrerat datumÄrendenummerSekretessNämnd/bolagRiktningHändelse/åtgärdBeskrivning
2014-09-02 NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenIN-Kontrollplan
2014-09-02AN.2014.21NejAffärsverken Elnät ABINKlagomålKlagomål om ersättning VB
2014-09-02AV.2014.13NejAffärsverken Karlskrona ABINBeslutBeslut om NOx-deklaration 2013
2014-09-02AV.2014.80NejAffärsverken Karlskrona ABINMeddelandeMeddelande om tillstånd att utfärda certifierade identitetskort ID-1
2014-09-02BAB.2008.1915NejÄN ÄldrenämndenUTSkrivelseÄN BAB Beställning
2014-09-02BAB.2009.4361NejÄN ÄldrenämndenUTSkrivelseÄN BAB Beställning
2014-09-02BUN.2014.303NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINBeslutBeslut ang. skolskjuts växelvis boende.
2014-09-02BUN.2014.311NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINBeslutBeslut ang. växelvis boende. TL
2014-09-02BUN.2014.323NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINÖvrigtAvslutad rekrytering ID: 179516
2014-09-02BUN.2014.324NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINAnmälanAnmälan om elevolycksfall
2014-09-02BUN.2014.325NejBUN Barn- och ungdomsnämndenINAnsökanAnsökan om busskort, PS
2014-09-02BUN2.2009.2041JaBUN2INBeslutBeslut placering i särskild undervisningsgrupp
2014-09-02BUN2.2011.251JaBUN2INBeslutBeslut placering i särskild undervisningsgrupp
2014-09-02BUN2.2011.42JaBUN2INBeslutBeslut placewring i särskild undervisningsgrupp
2014-09-02BUN2.2014.77JaBUN2INSkrivelseSkrivelse
2014-09-02BUN2.2014.82NejBUN2INAnsökanLedighet för elev
2014-09-02BUN5.2012.277JaBUN5INÖvrigtInformation från förskola, förskolebarnsärende
2014-09-02BYGG.2012.2355NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINAnsökanAnsökan återkallad
2014-09-02BYGG.2012.3377NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Micael Sandberg, MBN § 1168: Beviljad
2014-09-02BYGG.2012.916NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenINBestyrkt kontrollplanBestyrkt kontrollplan
2014-09-02BYGG.2013.164NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseMBN DIA Skrivelse Brev
2014-09-02BYGG.2013.2235NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Interimistiskt Slutbesked Mats Sjökvist, MBN § 1163: Beviljad
2014-09-02BYGG.2013.2235NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTProtokollMBN BYGG Slutsamrådsprotokoll
2014-09-02BYGG.2013.2855NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTSkrivelseS11 Begäran om förklaring
2014-09-02BYGG.2013.2987NejMBN Miljö- och byggnadsnämndenUTBeslutMBN BYGG Del Beslut Slutbesked Micael Sandberg, MBN § 1166: Beviljad
12345678

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2010-12-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Postlista1/