Logga för utskrift

Utställningar 2003 Karlskrona konsthall, Båtsmanskasernen

Här presenteras de utställningar som ägt rum i Båtsmanskasernen under 2003. Karlskrona konsthall, Galleriväggen Skottet och i Langemarksrummet. Konst i Världsarvet - Örlogsstaden Karlskrona

Karlskrona konsthall Tina Eskilsson
18/1 - 5/3
Galleriväggen Skottet: Anna Troëng - Det svarta fåret.
18/1 - 5/3. Vyer från Björkholmen av Erik Langemark visas i Langemarksrummet.
Konsthallen: Tina Eskilsson - Måleri - Installation - Film
Tina Eskilsson har på sina senaste utställningar på museer och gallerier haft vatten som tema. Hon arbetar i många olika tekniker och använder ofta vatten som material i sina konstverk. I Båtsmanskasernen visar hon måleri, film och installation. I installationen Under ytan bjuds besökaren en stunds vila och kontemplation. Inspirerad av Stumholmens historia har hon i Båtsmanskasernen spånt upp hängmattor mellan pelarna i konsthallen. På mitten av 1800-talet tränades båtsman för det hårda livet till sjöss. På nätterna som männen i tätt hängande sovplatser i lokalen. Besökaren erbjuds att ligga ner, gunga och försjunka i vattenspeglingarna som rör sig i taket. Rörelsen i hängmattan avspeglar sig i vattenreflexerna.
Tina Eskilssons målningar ger associationer till bränningar och skummande hav. Tekniken är smält vax och olja på plåt. Konstfilmen Wéll meet again visas nonstop i lokalen under utställningen. Kameran rör sig i, över och framför allt under vattenytan i en stilla sjö. Det stora bildformatet får betraktaren att känna vattnets överväldigande närvaro. Under vernissagehelgen uppfördes på Stumholmens badplats hennes ljudinstallation Ska vi bada? Alla promenerande
Karlskronabor kunde då uppleva ljudets förmåga att skapa.
Galleriväggen Skottet: Anna Troëng - Det svarta fåret
”Det svarta fåret dök upp i mitt medvetande en dag i februari, på en husvägg i Barrio Gótico. Plötsligt förändrades min uppfattningsförmåga och de svarta fåren blev synliga för mig. Och de blev fler och fler! Ett, två, tre, tio, tjugo, femtio! Roliga uppfinningsrika, akrobatiska, vilda, politiska, sociala, fundersamma, med skriftligt budskap eller utan. Som ett obstinat dekorationselement i den urbana gatubilden, som en del av staden...”
Anna Troëng, född i Karlskrona 1974 gästar Galleriväggen Skottet med fotografier av ett svart får. En graffiti-figur som verkligen dykt upp i mängd och på de mest oväntade ställen. På senare tid har den t o m dykt up TV!

Karlskrona konsthall: Johnny Martinsson och Per Serre
15/3 – 23/4
Tre konstnärer bosatta i Blekinge visar sin konst i Båtsmanskasernen. Det är skulptören Johnny Martinsson och målarenPer Serre, båda från Karlshamn som visar sina alster tillsammans i konsthallen och Arne Pjedsted Salomonsen från
Holmsjö som visar teckningar från en studieresa i Indien på Galleriväggen Skottet. Johnny Martinsson är autodidakt, började skulptera 1963 och hade sin första utställning 1964. Han arbetar gärna i monumentalt format och har flera verk placerade i offentlig miljö såväl i Sverige som i utlandet. Han har visat sin konst på ett flertal ställen i Sverige, bland annat deltagit i vandrings-utställningar, men också visat sin konst i Tyskland och Danmark. Här i Karlskrona kunde vi se hans konst senast förra sommaren på utställningen i Drottningskärs Kastell på Aspö tillsammans med skulptörer från Skåne och Blekinge. Han är också representerad i Blekinge Museums samlingar som visas på Båtsmans-kasernen, några skulpturer och tvådimensionella bilder finns tillgängliga. Per Serre är också autodidakt. Han är målare uttrycker sig expressivt nästan abstrakt. Hans största inspirationskälla är naturen i all dess bemärkelser. Han debuterade 1978 och har sen dess visat sin konst på olika scener, bland annat deltagit i ett flertal jurybedömda utställningar. Vi kunde se prov på hans konst i fjol på utställningen ”Uttryck i Blekinge”, när han tillsammans med länets KRO- konstnärer ställde ut i Båtsmanskasernen. Per Serre är representerad såväl i privata samlingar som i kommuner och landsting.

Galleriväggen Skottet: ARNE P SALOMONSEN
15/3 – 20/4
Arne P Salomonsen har gjort studieresor i Indien, under sin senaste resa fördjupade han sej i Sadhuernas filosofi och porträtterande ett antal av de han mött. Sadhuer anses vara heliga män som står utanför det reglerade samhället.
Arne Pjedstedt Salomonsen: Jag har försökt att skildra de personer som jag har mött, utan att ta hänsyn till deras rang eller status, äkthet eller det motsatta. Den som gömmer sig bakom detta yttre kan vara ett helgon eller en dåre,
en bankdirektör eller en skollärare, en kriminell eller vilken som helst ärlig medborgare som har valt att dra sig ut ur det registrerade samhället för att leva utan hem och familj från dag till dag.Sadhuerna håller ofta till vid ingången till
templet där de sitter och tigger, däremot går de sällan in. En sadhu bör dock bara tigga tre gånger om dagen enligt religionen och endast vistas tre dagar på samma plats.För många människor är dessa sadhuer skrämmande. De vandrar
från plats till plats i hela Indien, lever av allmosor, är klädda i ockrafärgat tyg och har ofta ihoptovat hår och skägg. De har få ägodelar men en tiggarskål ingår nästan alltid. Det är ett fåtal av dem som jag har mött som har nekat till att bli avtecknade, däremot är det nästan ingen som låter sig fotograferas.

Gränder och bakgårdar
1/4 - 27/4
Konstverk från Erik Langemarks donation.

Karlskrona konsthall: Åke Bergqvist
3/5 - 8/6

Galleriväggen Skottet: Nils Olof NOA Andersson
7/5 - 8/6

Karlskrona konsthall: Prix Marin
14/6-27/8
Unga franska konstnärer
Prix de Peinture Antoine Marin
Sommarens utställning 2003 visar konst av unga konstnärer från Paris. Att kunna fånga upp ett antal yngre konstnärer med kreativa tongångar och aktuella anslag från en av konstens internationella mötesplatser Paris blev en möjlighet genom att samarbete med Prix de Peinture Antoine Marin, en stipendiefond i Frankrike som just stödjer den kommande generationen på den internationella arenan. Bland utställarna kan vi bland annat se att de traditionella verktygen som pensel och palett fortfarande används. Målarduken uppspänd på en ram är också fortfarande en aktuell yta för konstnärliga
meddelande. Stipendiefondens jury, bestående av väl etablerade målare och skulptörer från Paris konstkretsar garanterar ett aktuellt urval med god kvalitet.
Prix de Peinture Antoine Marin vill stödja unga konstnärer, ge dom materiella förutsättningar att utveckla sina idéer, visa deras konst och skapa förutsättningar för möten mellan konstnärer och för nya kreativa äventyr …
Prix de Peinture Antoine Marin instiftades 1997 av Philippe Marin ” en hommage à son père” Antoine Marin. Antoine Marin startade en ramverkstad för mer än femtio år sen i Arcueil, söder om Paris. Han fick leverera sina produkter till
konstnärerna i Montparnasse och kom in i de olika konstnärskretsarna och på så sätt fick han ta del av många spännande konstäventyr. Inspirerad av konstnärerna och deras kreativitet och behov av material utökade Antoine Marin sin verksamhet. Hans dialog med konstnärerna stimulerade hans intresse för konst samtidigt som hans firma växte. Han började samla konst och blev på något sätt en mecenat. Drivkraften i hans verksamhet var att kunna leverera det material som konstnärerna behövde till så rimliga priser som möjligt och sedan få se resultatet av konstnärernas ansträngningaroch talang i form av konst.
Idag är firman MARIN BEAUX-ARTS S.A. en av de stora i Parisregionen vad det gäller konstnärsmaterial. Ett besök hos ”Marin à Arceuil” är en upplevelse, förutom allt material som cirkulerar där, är det också en mötesplats för konstnärer. Firman växer vidare under ledning av Philippe Marin och kreativitet odlas.

Thorsten Persson
14/6-27/8
Fotografier Galleriväggen Skottet
Thorsten Persson är pressfotograf sen 1967, han arbetar också med konstnärliga ambitioner vilket han visat upp i ett flertal utställningar och böcker. Han arbetar med ljuset i landskapet, inväntar det rätta, kanske bara en hundradels sekund… ”gränsöverskridande fotogestaltning”.

Ett möte
14/6-27/8
Sven Ljungberg och Erik Langemark
Langemarksrummet
I Langemarksrummet visas under sommaren utställningen ett möte, stadsmotiv av två konstnärer Sven Ljungberg och Erik Langemark vars gemensamma inspirationskälla är deras respektive hemstäder. Sven Ljungberg starkt engagerad i hemstaden Ljungby och Erik Langemark i Karlskrona


6/9 - 8/10 VLKBTF - Textilutställning med avgångselever på Textil Konst vid HDK, Göteborg Karlskrona konsthall


25/10-3/12 Alf Jarnestad - 50 års konstnärskap Karlskrona konsthall

Med lust och fägring stor
31/12-21/1 Karlskrona konsthallFem konstnärinnor
I utställningen Med lust och fägring stor har fem konstnärinnor blivit inbjudna att ge sin personliga tolkning av dessa så
mångtydiga ord.
Begreppet lust har för oss alla en högst individuell betydelse. Från det som erbjuder en känsla av lycka, frihet eller ro till dess motsats att lust kan vara förknippat med ett tvångsmässigt beteende. Man kan vara utsatt och offer för någons lust. Att osjälviskt ge är ett annat uttryck för lust liksom en lust att vilja ha och äga. Lusten kan vara av andlig karaktär såväl som världslig, endast våra egna referensramar anger begränsningarna.Dessa fem konstnärinnor ger oss i utställningen sina utvalda tolkningar.
Livets obändliga livslust kan sägas prägla Bianca Maria Barmens konstnärskap när hon arbetar med sina imaginära ödsliga ökenlandskap. I verket Groda uppe på sitter grodan så försiktigt, så skör och utsatt som det spirande och samtidigt
kraftfulla liv den tycks symbolisera i detta knappt fruktbara landskap, men grodans närvaro tyder på vatten med hoppet att det som synes livlöst än en gång ska blomma och återuppstå.
Åsa Maria Bengtssons verk Submarine har en relation till luft och vatten. Hon har arbetat med uppblåsbara objekt under ett antal år och använder sig av luften som en osynlig komponent i ett skulpturalt uttryck. Verket gjordes till ett
ljudprojekt, var vattenljud samlades in från stora delar av världen. Hon bearbetade ljuden och komponerade en trettiosju minuter lång ”vattensymfoni”. Verket förenar hennes förtjusning för luft och vatten.
Maria Borgströms verk baseras på William Shakespears sonetter. Verket ingår i en svit om nio målningar vars titel är W.
S. The Dark Lady and the Fair Youth. I dessa sonetter anas ett triangeldrama. Denna komplicerade intrig i vilken det är svårt att ana vad som är dominerande, återspeglas i Maria Borgtströms målningar som siluetter utförda på båda sidor av opakt plexiglas. Som en pendang använder hon en spegel i guldram och låter oss betraktare ta plats i detta drama som tredje och inkräktande part. De mer mörka aspekterna av begreppet lust berörs i Lena Mattssons verk Luggage som är en videoproduktion på en gammal resväska. Resväskan används som en metafor för vad vi bär med oss i vårt bagage av minnen och erfarenheter. Själva filmen som projiceras på väskan berör frågeställningar kring sexuellt våld. Under den vackra ytan träder ondskan fram.
Den kanske mest klassiska uttrycksformen i form av det talade ordet kommer fram i Kerstin Winbergs verk Han vill öppna hennes portar och utgår från ett citat i Höga visan där Kung Salomo talar till sin brud ”..han vill öppna hennes
portar och dricka av det kryddade vinet från hennes granatträd..” I målningen visas ett mönster som bildar portalen. Hennes verk utgår ofta ifrån klassiska och arketypiska former.
Denna utställning visades för första gången när Galerie Rose Marie invigdes i Malmö i januari 2003.
Rose Marie Nilsson

Konst i Världsarvet - Örlogsstaden Karlskrona
29/6 - 10/8 Territorium -
8 x 2 minuter film Fortet Godnatt

Angripa eller försvara sig. Hota eller hotas. Gränser eller livsrum.
Karlskrona kommun arrangerar för fjärde året i rad en välbesökt sommarutställning på fortet Godnatt. Tio aktuella personligheter från politik, konst, vetenskap, media och litteratur gestaltar världens tillstånd idag i var sin film: Bl.a.: Nasim Aghili - radiopratare P3/Ketchup, Sonia Hedstrand - frilansjournalist DN bl.a., Mats Johansson - kommunalråd (s) Karlskrona, Marianne Lindberg De Geer - konstnär, Dorinel Marc - konstnär, Suzanne Osten - regissör och Rizah Sheqiri - författare, lärare Sunnadahlsskolan.
Utställningen gestaltar med visuellt levande kraft tio olika personers uppfattningar om sitt livsrum och om gränser. Tio röster talar om små saker och om stora. I korta tvåminutersfilmer skildras deras åsikter i ett brett spektra; från maktens centrum till periferin, från ung till gammal, från invandrare till svensk, från en trosuppfattning till en annan. Från man till kvinna, från text till bild och från tanke till handling. Territorium är en manifestation om vårt livsrum. En utställning om de gränser vi upprättar och om ägande, ett aktuellt ämne såväl i vår vardag som i vår samtid då två länder just valt att ignorera världssamfundet och handlat på eget initiativ i en religiöst och politiskt känslig zon i världen. Gud krigar mot Gud, enorma mänskliga och ekonomiska resurser tas i anspråk och verkliga liksom fiktiva hotbilder utmålas. Stora frågor om ägande, gränser, religion, nationalitet, patriotism, rättigheter, patriarkat, mänskligt lidande och ekonomiska resurser är bara några av de ämnen som ställs på sin spets. Den mänskliga föreställningsförmågan och drivkraften är
intrikat och historiskt sett har enorma ansträngningar ägnats åt att skapa terror och förstörelse. Det är så lätt att tänka sig att hotet alltid kommer någon annanstans ifrån - utifrån. Manifestationen på Godnatt blir ett utrop i denna viktiga debatt som kommer att prägla världens tillstånd långt efter krigsslutet.
M/S Wittus avgår från Fisktorget ti-sö Kl 14.15, åter Kl 15.25. Biljetter säljs av Skärgårdstrafikens kiosk/Fisktorget.
Vuxen 70:-, barn 6-15 år 20:- och barn under 6 år gratis.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/Karlskrona-konsthall/Utstallningar/Tidigare-utstallningar/Utstallningar-2003-Karlskrona-konsthall-Batsmanskasernen/