Logga för utskrift

Konstnärlig gestaltning

Karlskrona kommun tillämpar 1 %-regeln för konstnärlig gestaltning vilket innebär att 1 % av nybyggnads och om- och tillbyggnadskostnader avsätts till konstnärlig gestaltning i kommunens byggnader. Kultur- och fritidsförvaltningen handlägger gestaltningsuppdragen.

  
  Färdigställda gestaltningsuppdrag

  Pågående gestaltningsuppdrag

  Kommande gestaltningsuppdrag

  Utlysta gestaltningsuppdrag

1% till konsten?
Konferens 23/5 om konstnärliga gestaltningar i offentliga rum
Plats Ronneby kulturcentrum. Arr. Region Blekinge/Ronneby kulturcentrum

  Se program

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-04-22
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/Karlskrona-konsthall/Konstnarlig-gestaltning/