Logga för utskrift

Besökscentrum för världsarvet

  • År 2009 öppnade Besökscentrum för världsarvet i Trefaldighetskyrkan (Tyska kyrkan). Detta möjliggjordes av en samverkan mellan Svenska kyrkan och Karlskrona kommun.

    Inför öppnandet 2009 skapade arkitekt Caroline Olsson en gestaltning av kyrkorummet samt en exteriör tillgänglighetsanpassning i form av en tillfällig ramp. Senare har konstnär Ann Hingström gjort tillägg till gestaltningen med barn och unga i fokus. Rampen har ersatts av en permanent hiss som då den inte används kan sänkas ned i marken - en spännande lösning!

    Från december 2015 används Trefaldighetskyrkan av Karlskrona-Aspö pastorat som huvudkyrka för gudstjänster och förrättningar. Fredrikskyrkan, som annars används som huvudkyrka, renoveras fram till år 2018 och kommer under renoveringstiden inte kunna användas. Verksamheten kopplad till Besökscentrum för världsarvet har flyttat ut ur Trefaldighetskyrkan och samverkan mellan församlingen/pastoratet och Karlskrona kommun fortsätter i andra former.

    Från 2016 kommer Besökscentrum för världsarvet att finnas på en ny plats. Just nu pågår arbetet med att ta fram ett alternativ till plats och organisation som kan utgöra en god långsiktig lösning och även innebära ett utökat öppethållande.

     

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-11-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Se--gora/Kultur/Besokscentrum/