Logga för utskrift

Folkhälsa

Medan hälsa gäller individer är folkhälsa ett uttryck för hur hälsan är hos hela befolkningen, eller hos grupper som till exempel barn och unga, äldre, socioekonomiskt utsatta grupper. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper. Alla har rätt till en god hälsa och ett bra liv!

 

TBU - Tobaksfria barn och unga i Blekinge

Skylttävling för dig som är 13-19 år

TBU, Tobaksfria barn och unga i Blekinge, startar nu en tävling för att ta fram nya skyltar för tobaksfria områden. Skyltarna ska kunna finnas på skolgårdar, sjukhus, lekplatser, busshållsplatser och andra ställen där barn och unga rör sig. Tävlingen pågår till och med april 2016.

Vill du vara med och utforma nya skyltar? Vad kul. Du ska vara mellan 13 och 19 år, bo i Blekinge och ha tillgång till Instagram. Rita, designa, skapa, utforma, sätt ihop och fota din skyltidé och ladda upp den på #TBUskylt Kom ihåg att du måste ha ett öppet konto för att vi ska kunna se din bild. Mer info och tävlingsvillkor hittar du på www.facebook.com/blekingefortobaksfriabarnochunga/

Projektet

Tobaksfria barn och unga i Blekinge (TBU) är ett samverkansprojekt mellan länets alla fem kommuner, Landstinget i Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge. Projektet syftar till att bygga upp arbetssätt och strukturer för ett långsiktigt och enhetligt tobaksförebyggande arbete riktat till barn och unga i Blekinge. Målet är att på sikt minska tobaksbruket bland barn och unga. Projektet pågår till och med 2017. 

Varför ett länsgemensamt tobaksprojekt?

Tobaksbruket är ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan. I Blekinge finns ca. 23 000 ungdomar i åldern 13-25 år och det finns därför lika många goda skäl till tobaksprojektet. Det är i denna åldern som tobaksbruk vanligtvis etableras. Om vi i Blekinge tillsammans kan bygga upp ett effektivt tobaksförebyggande arbete kan vi också stödja och bidra till barns och ungas tobaksfrihet.

För att nå framgång bygger projektet på fyra hörnstenar:

  • Begränsande insatser
  • Förebyggande insatser
  • Normförändrande insatser
  • Tobaksavvänjande insatser

Projektet tar ett helhetsgrepp i det tobaksförebyggande arbetet genom att involvera många olika aktörer och arenor. TBU samverkar bland annat med föreningsliv, idéburna organisationer och näringsliv.

För mer information om projektet kontakta projektledare Carin Håkansson, Länsstyrelsen, e-post:This is an email address  

Det finns också mer information på Länsstyrelsens hemsida

Tänk Om 

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, Länsstyrelserna och Polisen. Läs mer på www.tänkom.nu

Karlskrona kommun har skrivit samverkansöverenskommelser med Karlskrona Hockeyklubb och Örlogsstaden Innebandyklubb, för hösten 2015. Föreningarna ställer sig bakom Tänk Om-kampanjen och sprider budskap och information till föräldrar och andra vuxna exempelvis vid hemmamatcher.

Som förälder kan du bidra till att minska riskerna genom att just visa förtroende för din tonåring men samtidigt vara tydlig, konsekvent och restriktiv med alkohol. 

Fyra tips för föräldrar

  • Lyft frågan om alkohol före större helger (valborg, halloween, nyår) och skolavslutningen. Prata om dina förväntningar men också vilka förväntningar som finns hos ditt barn och hens kompisar.
  • Vilka signaler förmedlar du som förälder? Även en liten flaska i ett band runt halsen vid studenten är en symbol som uppmuntrar till att fira med alkohol.
  • Enas om gemensamma regler tillsammans med andra föräldrar.
  • Ta reda på vilka regler skolan har satt upp kring avslutningsfirandet.

Tonårsparlören 2015 – ett stöd till er föräldrar att prata med era tonåringar om alkohol

Det är inte alltid lätt att vara tonårsförälder. Och inte att vara tonåring heller. Tonårsparlören är en bok med frågor och svar om ungdomar och alkohol.

Som förälder kan du verkligen göra skillnad. Tonårsparlören kan utgöra det där extra stödet du behöver för att på ett bra sätt prata om alkohol med din egen eller andras tonåringar. 

Tonårsparlören 2015 ges ut av IQ och den finns tillgänglig för alla på nätet www.iq.se, både att läsa och som ljudbok. 

Informationsfolder om spice

Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram en informationsfolder om spice, som riktar sig till föräldrar. Den kan ladas ner som en PDF-fil på Länsstyrelsen hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/alkohol/publikationer/Pages/default.aspx

Karlskrona kommuns folkhälsoarbete Hur skapar vi det goda livet i Karlskrona?

Folkhälsoarbetet genomsyrar all kommunal verksamhet i mer eller mindre grad. Det finns vissa grundläggande förutsättningar som påverkar om befolkningen ska ha en god hälsa, de brukar benämnas som folkhälsans bestämningsfaktorer. Det är bland annat bra bostadsmiljöer, tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter, utbildningsmöjligheter, infrastruktur som cykelvägar, trafik, en god omsorg men också levnadsvanor som motion, matvanor, sömnvanor, tobak, alkohol med mera.

Landstinget Blekinge, länets fem kommuner, Region Blekinge och Länsstyrelsen har tillsammans arbetat fram en länsgemensam folkhälsopolicy, den kan laddas ner och du hittar under Dokument till höger på den här sidan.

Utifrån den länsgemensamma folkhälsopolicyn ska nu lokala och regionala handlingsplaner tas fram.

Kommunfullmäktige i Karlskrona har utsett representanter till folkhälsorådet, läs mer under sidan Folkhälsoarbetet.

Resejämföraren

Resejämföraren är en webbtjänst utvecklad för alla de som vill se över sina resvanor i vardagen och fundera på resornas konsekvenser för privatekonomin, hälsan och miljön. Kanske är det lika tidseffektivt att cykla till jobbet, som att köra bil? Eller kanske kan bilresan enkelt ersättas med buss? Testa resejämföraren: https://karlskrona.se/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Resejamforaren/

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-11-13
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Folkhalsa/