Logga för utskrift

Folkhälsa

Medan hälsa gäller individer är folkhälsa ett uttryck för hur hälsan är hos hela befolkningen, eller hos grupper som till exempel barn och unga, äldre, socioekonomiskt utsatta grupper. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper. Alla har rätt till en god hälsa och ett bra liv!

 

Folkhälsorapport Blekinge 2014

Under år 2014 genomfördes enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” (HLV)  i Blekinge län. Resultatet redovisas i Folkhälsorapport 2014 "Tillsammans kan vi göra skillnad". Rapporten finns att ladda ner tillhöger på sidan under rubriken Dokument.  

Resultat från drogvaneundersökning

Under hösten 2014 gjordes en drogvaneundersökning bland elever i årskurs 9 på grundskolorna och år 2 på gymnasieskolorna, både de kommunala och friskokorna Karlskrona kommun. 

Rapporten med resultatet är nu klar och kan laddas hem. Du hittar raporten under Dokument till höger på sidan.

Karlskrona kommuns folkhälsoarbete Hur skapar vi det goda livet i Karlskrona?

Folkhälsoarbetet genomsyrar all kommunal verksamhet i mer eller mindre grad. Det finns vissa grundläggande förutsättningar som påverkar om befolkningen ska ha en god hälsa, de brukar benämnas som folkhälsans bestämningsfaktorer. Det är bland annat bra bostadsmiljöer, tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter, utbildningsmöjligheter, infrastruktur som cykelvägar, trafik, en god omsorg men cokså levnadsvanor som motion, matvanor, sömnvanor, tobak, alkohol med mera.

Landstinget Blekinge, länets fem kommuner, Region Blekinge och Länsstyrelsen har tillsammans arbetat fram en länsgemensam folkhälsopolicy. Utifrån den ska nu lokala och regionala handlingsplaner tas fram. För Kalrskronas del startar det arbetet nu.

I och med den nya mandatperioden ska Kommunfullmäktige i Karlskrona utse nya representanter i folkhälsorådet.

 

Tänk om

Tänk om är en nationell kampanj för att sprida information till vuxna om ungdomar och alkohol. Målet med kampanjen är att minska tillgängligheten av alkohol för unga genom att informera de som faktiskt förser dem med alkoholen – vi vuxna.

Varför?

Hjärnan utvecklas ända upp till 25-årsåldern. Hjärnan är extra känslig i tonåren vilket innebär att risken för ett framtida alkoholberoende ökar ju tidigare i livet man börjar dricka. Man kan inte lära sina barn att hantera alkohol genom att bjuda dem. Tvärtom visar forskningen att ungdomar som bjuds på alkohol av sina föräldrar dricker mer överlag.

Vilka står bakom Tänk Om?

Bakom Tänk om står Folkhälsomyndigheten. Samarbetspartners är bland andra Systembolaget, Polismyndigheten och nykterhetsrörelsen. Ansvarig för Tänk om i vår region är Länsstyrelsen Blekinge och alla fem kommuner.

Gemensamma gränser hjälper tonåringar att stå emot alkohol

Inför skolstarten finns både förväntan, spänning och kanske lite oro hos många tonåringar. Kanske är det dags att byta skola och klasskamrater. Nya elever välkomnas på olika sätt och traditionerna ser olika ut på olika skolor. Vid tillfällen som skolstart, då många ungdomar samlas ute för att umgås och lära känna varandra, finns en risk att alkohol är inblandat. Att enas inom familjen och med andra föräldrar om gemensamma gränser inför utekvällarna gör det lättare för ungdomar att stå emot alkohol.

Fem tips för tonårsföräldrar

Det finns kanske lika många sätt att hantera frågan om alkohol som det finns föräldrar. Här har vi samlat fem tips till dig som är förälder.

  1. Kom överens om vad som gäller kring alkohol med tonåringens andra förälder, och andra vuxna i familjen.
  2. Vad tydligt med era förväntningar, till exempel att ni inte accepterar drickande före vuxen ålder. Då ökar chansen att tonåringen står emot alkohol.
  3. Enas om gemensamma regler tillsammans med föräldrar till tonåringens kompisar.
  4. Prata med din tonåring om festande kring skolstart – det visar att du bryr dig.
  5. Ta hjälp av varandra. Tillsammans med andra föräldrar kan du mycket lättare hålla koll på vad som händer under utekvällarna.

www.tänkom.nu har vi samlat mycket av det vi vet om unga och alkohol. Här hittar du även mer information om Tänk om-kampanjen.

Tonårsparlören 2014

Tonårsparlören 2014 Tonårsparlören 2014 ges ut av IQ-initiativet och är en handbok med frågor och svar om ungdomar och alkohol. Tonårsparlören finns tillgänglig för alla på nätet www.tonårsparlören.se, finns både att läsa och som ljudbok

Resejämföraren

Resejämföraren är en webbtjänst utvecklad för alla de som vill se över sina resvanor i vardagen och fundera på resornas konsekvenser för privatekonomin, hälsan och miljön. Kanske är det lika tidseffektivt att cykla till jobbet, som att köra bil? Eller kanske kan bilresan enkelt ersättas med buss? Testa resejämföraren: https://karlskrona.se/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Resejamforaren/

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-07-01
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Folkhalsa/