Logga för utskrift

Folkhälsa

Medan hälsa gäller individer är folkhälsa ett uttryck för hur hälsan är hos hela befolkningen, eller hos grupper som till exempel barn och unga, äldre , socioekonomiskt utsatta grupper. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper. Alla har rätt till en god hälsa och ett bra liv!

Hur skapar vi det goda livet i Karlskrona?Karlskrona kommuns folkhälsoarbete

Folkhälsorådet i Karlskrona kommun har satt igång arbete och processen med att ta fram en ny folkhälsoplan där vi utgår från det nationella övergripande målet för folkhälsa "Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen" samt de elva övergripande folkhälsomålen.

Folkhälsorådet i Karlskrona involverar även invånare och brukare i processen. Lördagen den 22 mars var Folkhälsorådet på plats i Wachtmeister Galleria för att lyssna, diskutera och inspireras av Karlskronas invånare. 

Det finns fortfarande möjlighet att svara på våra frågor nedan.

Vad tycker du? 

 
 
 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2008-07-01
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Folkhalsa/