Logga för utskrift

Folkhälsa

Medan hälsa gäller individer är folkhälsa ett uttryck för hur hälsan är hos hela befolkningen, eller hos grupper som till exempel barn och unga, äldre , socioekonomiskt utsatta grupper. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper. Alla har rätt till en god hälsa och ett bra liv!

Tänk om är en nationell kampanj för att sprida information till vuxna om ungdomar och alkohol. Målet med kampanjen är att minska tillgängligheten av alkohol för unga genom att informera de som faktiskt förser dem med alkoholen – vi vuxna.

Varför?
Hjärnan utvecklas ända upp till 25-årsåldern. Hjärnan är extra känslig i tonåren vilket innebär att risken för ett framtida alkoholberoende ökar ju tidigare i livet man börjar dricka. Man kan inte lära sina barn att hantera alkohol genom att bjuda dem. Tvärtom visar forskningen att ungdomar som bjuds på alkohol av sina föräldrar dricker mer överlag.

Vilka står bakom Tänk Om?
Bakom Tänk om står Folkhälsomyndigheten. Samarbetspartners är bland andra Systembolaget, Polismyndigheten och nykterhetsrörelsen. Ansvarig för Tänk om i vår region är Länsstyrelsen Blekinge och alla fem kommuner.

I Blekinge kommer en del av Tänk om-arbetet i år att bestå av en spegeldekalskampanj som genomförs i samtliga av länets kommuner. Idén med spegeldekaler är att man tittar sig själv i spegeln och läser texten: Hur ser en helt vanlig langare ut? Alla kan få frågan att köpa ut till minderåriga. Allt för många svarar ja. Vad svarar du?

www.tänkom.nu har vi samlat mycket av det vi vet om unga och alkohol. Här hittar du även mer information om Tänk om-kampanjen.

Tonårsparlören 2014

Tonårsparlören 2014 Tonårsparlören 2014 ges ut av IQ-initiativet och är en handbok med frågor och svar om ungdomar och alkohol. Tonårsparlören finns tillgänglig för alla på nätet www.tonårsparlören.se, finns både att läsa och som ljudbok

Karlskrona kommuns folkhälsoarbete Hur skapar vi det goda livet i Karlskrona?

Folkhälsoarbetet genomsyrar all kommunal verksamhet i mer eller mindre grad. Det finns vissa grundläggande förutsättningar som påverkar om befolkningen ska ha en god hälsa, de brukar benämnas som folkhälsans bestämningsfaktorer. Det är bland annat bra bostadsmiljöer, tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter, utbildningsmöjligheter,  infrastruktur som cykelvägar, trafik, en god omsorg men cokså levnadsvanor som motion, matvanor, sömnvanor, tobak, alkohol med mera.

Folkhälsorådet i Karlskrona kommun arbetar med att ta fram en ny folkhälsoplan där vi utgår från det nationella övergripande målet för folkhälsa "Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen" samt de elva övergripande folkhälsomålen.

Parallellt pågår ett arbete kring en länsgemensam folkhälsopolicy som blir "paraplyet" för folkhälsoarbetet i Blekinge.

 

Resejämföraren

Resejämföraren är en webbtjänst utvecklad för alla de som vill se över sina resvanor i vardagen och fundera på resornas konsekvenser för privatekonomin, hälsan och miljön. Kanske är det lika tidseffektivt att cykla till jobbet, som att köra bil? Eller kanske kan bilresan enkelt ersättas med buss? Testa resejämföraren: https://karlskrona.se/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Resejamforaren/

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2008-07-01
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Folkhalsa/