Logga för utskrift

Karlskronakommissionen

Karlskrona kommun vill ge barn och unga möjligheter och förutsättningar att påverka sin tillvaro. För att se till att detta fokus alltid är närvarande har man bildat Karlskronakommissionen.

Karlskronakommissionen tillsattes våren 2015. Uppdraget var att ta fram en långsiktig strategi med fokus på barn och unga i åldrarna 0-24 år, och målet är att ge Karlskronas barn och unga de bästa förutsättningarna för en bra start i livet.

Bättre förutsättningar och uppväxtvillkor för barn och unga kommer på sikt skapa invånare med en god hälsa. Uppdraget ses därför som en del i folkhälsoarbetet och strävan efter ett socialt hållbart Karlskrona.

Karlskronakommissionen - En långsiktig strategi

Kommunstyrelsen antog Karlskronakommissionens strategi den 7 februari.
Strategin innehåller sju områden med tillhörande handlingsplan. 

Områden är:

  • Alla barn och unga ska ha en meningsfull skoltid och stå sig väl rustade inför vuxenlivet
  • Det ska finnas sysselsättning för alla unga
  • Alla barn och unga ska ha möjlighet att vara delaktiga i Karlskronas utveckling
  • Alla föräldrar/vårdnadshavare ska ha tillgång till föräldraskapsstöd
  • Det ska inte finnas någon barnfattigdom i kommunen
  • Inga barn och unga ska utsättas för mobbning eller mobba andra
  • Barn och unga ska ha förutsättningar till daglig fysisk aktivitet

Du kan ladda ner strategin som finns bland dokument till höger på sidan. 

Aktiviteter - genomförda och planerade

År 2017
31 maj styrgruppsmöte
29 maj Open Space-möte om en trygg och meningsfull vardag för barn och unga i Tullenområdet - OBS! flyttas till hösten
23 maj Open Space-möte om en trygg och meningsfull vardag för barn och unga i Karlskrona - med ungdomar. Genomförs på Porslinan/Ungdomens hus. OBS! flyttas till hösten
27 feb Open Space-möte om trygg och meningsfull vardag för barn och unga på Trossö. Arrangeras tillsammans med Lokala Brå
7 feb Strategin och handlingsplanen antogs av Kommunstyrelsen
3 feb Karlskronakommissionens arbete presenteras på ett webinarium för Sveriges Ekokommuner
År 2016
31 okt Styrgruppsmöte
sept-okt Bearbetning, analys och sammanställning av strategin och handlingsplanen
20 juni Möte styr- och projektgrupp samt rektorer från de kommunala gymnasieskolorna
19 april Dialogcafé, Fischerströmska gymnasiet
15 april Dialogcafé, Ehrensvärdska gymnasiet
15 april Dialogcafé, Östersjöskolan/af Chapmangymnasiet
13 april Dialogcafé, Törnströmska gymnasiet
23 mars Workshop med styr- och projektgrupp
År 2015
16 dec styrgruppsmöte
19 nov projektgruppsmöte
16 okt Kunskapsseminarium - Kunskapsseminarium 16 okt 2015 program 
28 aug Styr- och projektgruppsmöte
22 juni Open Space-möte
9 juni projektgruppsmöte
22 maj styrgruppsmöte
21 april projektgruppsmöte
9 april styrgruppsmöte - uppstart av arbetet

 

Samarbete med BTH kring hållbar utveckling

Karlskrona kommun är också med i Blekinge Tekniska Högskolas forskningsprojekt Hållbar kommun- och regionutveckling. Karlskronakommissionens arbete kopplades ihop med BTH och forskningsprojektet, under arbetet med att ta fram strategin.

Mer om BTHs forskning kring strategisk hållbar utveckling hittar du här

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Karlskronakommissionen/