Logga för utskrift

Hälsotips

För att må bra och främja sin egen hälsa, och i förlängningen folkhälsan, kan man försöka förändra några små saker i sin vardag. Nedan följer lite tips på vad man kan göra samt var man kan hitta mer information eller få råd och stöd i sin livsstilsförändring för en bättre hälsa.

 

Att äta rätt

Att äta regelbundet, mindre portioner och rätt mat hjälper till att hålla blodsockerkurvan jämn, vikten nere och näringsvärdet uppe. På hälsomålet kan du testa ditt BMI för att se om din vikt är passande för din längd. På folkhälsoguiden finner du mycket information kring mat och andra områden inom hälsa. På sidan finns olika matguider, anpassade efter ålder och kön samt aktivitetsnivå.

Att röra på sig

Enligt Statens folkhälsoinstitut är de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet minst 30 minutera aktivitet om dagen i en sådan intensitet att du blir lite andfådd och får upp pulsen. De 30 minuterna kan delas upp i exempelvis tre gånger tio minuter. Fysisk aktivitet stärker kropp och skelett, hjälper dig att hålla vikten, motverkar hjärt- kärlsjukdomar och gör dig piggare och friskare.

Hälsosamma drogvanor

Funderar du över dina alkoholvanor eller är du bara intresserad av att läsa mer? På alkoholhjälpen hittar du information och tips om alkohol. På alkoholprofilen kan du testa dina alkoholvanor. Vid behov att prata med någon personligen om alkohol och alkoholvanor finns alkohollinjen. För information om andra droger – gå in på drogportalen eller på CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. För hjälp med att sluta röka, ring sluta röka-linjen.

Sex- och samlevnadsvanor

RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning och RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter har information kring sex- och samlevnad. På UMO finns också mycket information kring sex och samlevnad. Här hittar du också din närmaste ungdomsmottagning. Även på Blekinge landstings hemsida finns information och kontaktuppgifter till ungdomsmottagningen. På samtliga sidor finns länkar till andra bra sidor inom ämnet.

Hälsosam livsstil

STAD är ett projekt kring hälsosam livsstil. Följer du länken här intill kan du testa dina livsstilsvanor. På de olika apotekens hemsidor och på landstinget Blekinge finns hälsosamma tips och information. Även sjukvårdsupplysningen kan ge tips och råd.

Att prata med någon

Barn och ungdomar kan känna sig ensamma, förvirrade eller utanför i dagens samhälle. Då kan det vara bra att prata med någon utomstående som kan lyssna och ge råd. BRIS, Flicka.nu och Friends är några av de organisationer där någon kan lyssna och ge stöd.
 
Även vuxna kan behöva prata med någon. Nationella hjälplinjen är en jourtelefon som kan ge stöd i svåra livssituationer.

Det finns en forskningsbaserad sajt som ska öka kunskap och förståelse för, samt förebygga, psykisk ohälsa bland landets unga. 
http://ungdomar.se/komigen  

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-07-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Folkhalsa/Folkhalsotips/