Logga för utskrift

Blekinge Health Arena

Den 11 juni 2013 bildades Blekinge Health Arena ideell förening. Det är Landstinget Blekinge, BTH, Blekinge Idrottsförbund, Region Blekinge och Karlskrona kommun som initierat och bildat föreningen.

 

Varmt välkomna!

Vid ett extra styrelsemöte har ytterligare en medlem valts in i föreningen. Vi hälsar Mjällby AIF varmt välkommen!

Föreningens uppgift

Förening har till övergripande uppgift att skapa en långsiktig infrastruktur som stödjer, stimulerar och utvecklar ett kunskapscentrum för idrotten, företagande, kompetensutveckling samt innovation och forskning inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa - allt i syfte att bidra till folkhälsoarbetet och fler långtidsfriska människor i Blekinge.

En del av föreningens verksamhet är fortsätta utveckla den fysiska miljön testlabbet som finns på Rosenholm i Karlskrona, samt drifta den. Tester och modeller för folkhälsoarbetet ska fortsätta att utvecklas och spridas i hela länet.

Testlabbet

Föreningen har gett Blekinge Idrottsförbund i uppdrag att ansvara för driften av testlabbet. Kontaktpersoner är följande:

Rolf Trulsson
e-post: This is an email address, telefon: 0708-28 01 45

Nanne Olsson
e-post: This is an email address, telefon: 0708-10 82 50

Magnus Olsson
e-post: This is an email address, telefon: 0708-28 01 43

Närmare beskrivning av testlabbet och vad de kan erbjuda finns på:
Blekinge Idrottsförbunds hemsida

Föreningens medlemmar

Access Rehab

Blekinge Idrottsförbund

Blekinge Tekniska Högskola

Carlskrona Floating

Carlskrona IF

Hälsoverksta'n i Nättraby

Karlskrona kommun

Landstinget Blekinge

Mjällby AIF

MyPT

Region Blekinge

TBO Happy Living

Wellivate

Wellness Corner

Söka medlemskap i föreningen

Företag, föreningar och andra organisationer kan ansöka om medlemskap i föreningen. Intresseanmälan och stadgar finns till höger på sidan under rubriken Dokument.

Det här innebär det att vara medlem:

 • Är villiga att verka efter Blekinge Health Arena ideell förenings stadgar.
 • Ser en ömsesidig nytta med medlemskapet.
 • Bedriver en verksamhet som är förenlig med Blekinge Health Arena ideell förenings syfte, mål och inriktning.

De här möjligheterna har man som medlem:

 • Möjlighet att påverka Blekinge Health Arena ideell förenings inriktning och framtid.
 • Kunskapsseminarier – arrangeras några gånger per år för medlemmar och andra intressenter
 • Gemensam marknadsföring, t ex via www.blekingehealtharena.se
 • Delta i olika forsknings- och utvecklingsprojekt
 • Tillgång till kompetens inom Blekinge Health Arena ideell förening
 • Skapa gemensamma paket
 • Bidra till en bättre folkhälsa i Blekinge
 • Möjlighet att tillsammans med BTH testa, utveckla, skapa tjänster/produkter som bidrar till utveckling av medlemmens egen verksamhet

Medlemsavgifter för år 2014

Föreningar: 1 500 kr 

Företag
1-19 anställda: 1 500 kr 
20-100 anställda: 10 000 kr 
Över 100 anställda: 25 000 kr 

Offentliga aktörer: 25 000 kr

Företag

I anslutning till Blekinge Health Arena testlabbet finns det flera hälsoföretag som vänder sig till privatpersoner, föreningar och företag. Klicka på länkarna för att komma till respektive företag.

Access Rehab

Carlskrona Floating

Hälsoverksta'n

MyPT

TBO Happy Living

Wellivate

Wellness Corner

 

Projektet Blekinge Health Arena 2.0

Utveckling i Karlskrona AB driver projektet Blekinge Health Arena 2.0. Projekttiden är 1 januari 2013 till 30 juni 2014.

Syftet med projektet är att öka tillväxten i Blekinge genom att skapa en innovationsmiljö för entreprenörer, forskare och företag för att få fram nya innovativa tjänster och produkter inom idrott- och hälsoturismbranschen samt en plattform för att skapa idrott- och hälsoturismpaket som ska locka hit besökare från Sverige, Norden och Södra Östersjöområdet.

Kontaktperson är Michael Fransson, e-post: This is an email address telefon: 0455-30 31 16.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2013-09-23
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Folkhalsa/Blekinge-Health-Arena/