Logga för utskrift

Mötestider

Mötestider för Karlskrona kommuns kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.
Protokoll och föredragningslistor

 * = offentliga sammanträden

Nämnd/styrelse

Tid

November

December  Januari  Februari  Mars  April
Kommunfullmäktige* 13.00 23/11 14/12 25/1 15/2 22/3 26/4
Kommunstyrelsen, KS 08.30 7/11
28/11
- 9/1
30/1
- 6/3 10/4
Arbetsmarknadsnämnden

09.00

22/11

20/12        OBS! Ändrad lokal: Viborg, vuxensektionen

24/1 28/2 21/3 25/4
Kunskapsnämnden* 08.30 30/11 21/12        OBS! Ändrad lokal: Freden -

Funktionsstödsnämnden*

09.00

1/11
29/11

20/12
31/1

Kultur- och fritidsnämnden*

13.30

 -

4/12 -
Drift- och servicenämnden* 14.00 OBS! Måndag
27/11
19/12 -
Miljö- och samhällsbyggnads-nämnden*

08.30
Offentlig del
annonseras.

17/11 7/12 -
Socialnämnden*
(plats: Karlskrona KompetensCenter)
13.00
(sluten del)
15.00
(offentlig)
20/11 18/12 29/1
Valnämnden

13.30

- 15/12 -
Äldrenämnden* 14.00

22/11

20/12 31/1 28/2 28/3 25/4
Överförmyndarnämnden 13.30 20/11 18/12 -

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-08
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Motestider/