Logga för utskrift

Mötestider

Mötestider för Karlskrona kommuns kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.
Protokoll och föredragningslistor

 * = offentliga sammanträden

Nämnd/styrelse

Tid

Januari

Februari

Mars

April

Maj Juni
Kommunfullmäktige* 13.00 - 16/2 30/3 27/4 18/5 20/6
heldag
Kommunstyrelsen, KS 08.30 10/1 7/2 14/3 11/4 2/5 7/1
Arbetsmarknadsnämnden

09.00

 25/1

15/2

22/3
OBS! Ändrad tid: 10.00-12.00.

19/4 17/5 14/6
Kunskapsnämnden* 08.30 19/1 - 2/3, 23/3 20/4 18/5 halvdag 22/6

Funktionsstödsnämnden*

09.00 25/1 - 8/3 5/4 3/5
31/5
28/6

Kultur- och fritidsnämnden*

13.30 30/1 27/2 27/3

 24/4

- 12/6
Drift- och servicenämnden* 14.00 31/1 28/2 28/3 25/4 30/5 19/6
Miljö- och samhällsbyggnads-nämnden*

08.30
Offentlig del
annonseras.

26/1 16/2 9/3 6/4 4/5 8/6
Socialnämnden*
(plats: Karlskrona KompetensCenter)
13.00
(offentlig)
15.00
(sluten del)
30/1 27/2 27/3 24/4 22/5 19/6
Valnämnden

13.30

- 8/2 17/5
Äldrenämnden* 14.00 25/1 - 1/3, 29/3

26/4 

24/5 28/6
Överförmyndarnämnden 13.30

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-03-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Motestider/