Logga för utskrift

Mötestider

Mötestider för Karlskrona kommuns kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.
Protokoll och föredragningslistor

 * = offentliga sammanträden

Nämnd/styrelse

Tid

Augusti

September

Oktober

November

December Januari
Kommunfullmäktige* 13.00 - 21/9 26/10 23/11 14/12 -
Kommunstyrelsen, KS 08.30 - 5/9 10/10 7/11
28/11
- -
Arbetsmarknadsnämnden

09.00

 -

27/9

25/10

22/11

20/12        OBS! Ändrad lokal: Viborg, vuxensektionen

-
Kunskapsnämnden* 08.30 31/8 28/9 19/10 30/11 21/12        OBS! Ändrad lokal: Freden -

Funktionsstödsnämnden*

09.00 30/8 - 4/10

1/11
29/11

20/12
-

Kultur- och fritidsnämnden*

13.30 - 18/9 30/10

 -

4/12 -
Drift- och servicenämnden* 14.00 29/8 26/9 31/10 OBS! Måndag
27/11
19/12 -
Miljö- och samhällsbyggnads-nämnden*

08.30
Offentlig del
annonseras.

17/8 7/9 5/10 16/11 7/12 -
Socialnämnden*
(plats: Karlskrona KompetensCenter)
13.00
(sluten del)
15.00
(offentlig)
28/8 25/9 23/10 20/11 18/12 -
Valnämnden

13.30

- 20/9 - - 15/12 -
Äldrenämnden* 14.00 30/8 27/9 25/10

22/11

20/12 -
Överförmyndarnämnden 13.30 21/8 25/9 23/10 20/11 18/12 -

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-23
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Politik/Motestider/