Logga för utskrift

Personaldata

Karlskrona kommun är Blekinges största arbetsgivare.

äppelblom

  • 5404 anställda varav 4351 kvinnor och 1053 män
  • 4958 årsarbetare
  • Sysselsättningsgrad 91,75 procent
  • 80,5 procent kvinnor och 19,5 procent män
  • Medelåldern kvinnor: 45,7 år
  • Medelåldern män: 47,4 år
  • 11 förvaltningar
  • 80 % av verksamheten består av skola, vård och omsorg
  • 150 olika yrken

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-06-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Jobba-hos-oss1/Personaldata/