Logga för utskrift

Trafiksituationen i staun

Ämnet skapat av Linux 2017-01-17 09:09

Jag har uppfattningen att i dagsläget har vi byggt in problem i trafiken isf att bygga bort flaskhalsarna.

Väl medveten om att dagens situation är speciell, men den har å andra sidan inte hanterats speciellt bra. Exempevis när man "konar bort" en av utfartsfilerna utan att det pågår något arbetet där den eftermiddagen, eller skyltar på infartsleden om filbyte trots att inget arbete pågår osv.

Bör finnas lösningar som underlättar i stället för att försvåra trafiken. -Varför inte en gång/cykeltunnel från Järnvägsstationen under infartsleden? Varför inte öppna upp infarten via gamla vägen förbi Lidel mer genom att exempelvis ta bort fartgupp mm. Bussfilen som den ser ut idag skapar mer bekymmer än den gör nytta. Ska man i framtiden ha en bussfil får man bygga ut vägen med en ny fil, inte "stjäla" en befintlig. Finns säkert fler förslag som skulle underlätta isf att försvåra trafiken o skapa köer där även bussarna fastnar eftersom Karlskrona är en "återvändsgränd"
Acceptera att jobben o företagen finns i stan och att alla inte kan åka buss och satsa på att underlätta isf att försvåra för oss som ska till o från jobbet!

 


Daniel Strandberg

Inlägget gjordes 2017-01-17 15:48

Hej!

Precis som du skriver så blir situationen speciell i sådana här lägen. Arbetet med Pottholmen har inneburit flera preliminära lösningar som påverkat trafikflödet runt området, vilket dessvärre har varit oundvikligt när ett så omfattande arbete ska göras. Exempelvis det arbete som gjorts vid trafikljusen utanför polishuset innebar att ett körfält behövde stängas av. Därför behövde trafiken börja ledas ihop redan på infartsleden, och det är först därefter som delar av det körfältet använts som bussfil för att kollektivtrafiken ska kunna flyta på bättre.

Men vi tar med oss dina synpunkter och fortsätter jobba för att trafiksituationen ska vara så bra som möjligt under framväxten av Pottholmen. Tack så mycket!

/Daniel Strandberg, drift- och serviceförvaltningen


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Trafiksituationen-i-staun/