Logga för utskrift

Trafiksäkerhet på Verkö

Ämnet skapat av vit, medelålders man 2017-03-08 16:46

Läser i BLT 2017-03-08 att kommunen avser bygga en ny väg runt industriområdet på Verkö, för att förbättra säkerheten för de som arbetar i industriområdet och behöver korsa vägen.

Det är rart att kommunen ömmar så för truckförarna att de satsar X miljoner kronor på en ny väg.

Samma trafik som kör genom industriområdet, passerar 500 meter längre bort genom bostadsområdet på Verkö. Vid vägen finns en skola, 6 stycken busshållplatser, ingen trottoar och inga övergångsställen. Ytterligare 500 m bort på Ringö finns ytterligare 6 busshållplatser utan trottoar samt en gång- och cykelbana utan staket. På vägen kör ca 6000 fordon, varav en betydande andel tung trafik, och fortare än skyltad hastighet. Kommunen tänker för övrigt höja den skyltade hastigheten på Verköleden från 50 till 60 km/h.

Jag tycker att det hade varit rart av kommunen att ömma även för skolbarnen och för de som ska ta sig till eller från busshållplatserna eller in och ut från gång- och cykelbanan eller cykla längs med cykelbanan. Jag tycker att det känns obehagligt att behöva korsa Verköleden flera gånger per dag, utan någon som helst form av övergångsställe. Det är obehagligt att behöva gå på vägkanten av Verköleden för att komma till/från busshållplatsen. Jag tycker att det är obehagligt att behöva skicka ut mina barn att korsa Verköleden och att gå på vägkanten när de ska till/från bussen till/från skolan. Jag tycker det är obehagligt att cykla på cykelbanan från södra Ringö till Amiralen utan ett staket mellan mig och lastbilarna som dundrar fram i alldeles för hög fart bara en halv meter ifrån mig och skapar ett luftsug som gör att jag vinglar till. Ett staket skulle förhindra att jag vinglar ut i vägen. Varje gång jag föreslagit för kommunen att de ska sätta upp ett staket, har de avvisat förslaget med hänvisning till att det blir för dyrt. Därför är det glädjande att kommunen nu fått så goda finanser att de kan bygga en kilometer helt ny väg i industriområdet för att stuveriarbetarna ska få en tryggare arbetsmiljö. Med så god ekonomi är ju ett staket längs cykelbanan och några fartgupp vid norra Ringö, södra Ringö, Ängholmen, Hananäsbacken, Blixten, skolan och Toras väg ju bara växelpengar!

För jag förutsätter att kommunen prioriterar barn, kvinnor och invandrare (= de som åker buss, cykel eller promenerar) lika högt som stuveriarbetare!


Therese Aldinge

Inlägget gjordes 2017-04-21 09:55

Hej,

Vi tackar för dina synpunkter och ber samtidigt om ursäkt för att vårt svar har dröjt.

Det stämmer att det inte finns trottoar i anslutning till några av hållplatserna. Det stämmer också att det inte finns övergångsställen på sträckan, utöver det som finns på södra Ringö. Anledningen till att det finns ett där är att där var det inte möjlighet att anlägga en planskild korsning för gående och cyklister, likt man gjort mitt på Verkö, i höjd med skolan. Bostadsområdena på Verkö, frånsett det på Ängholmsvägen samt enstaka fastigheter, är anslutna till det gång- och cykelnät som är separerat från biltrafik. Även om det kan innebära en längre gångväg så är det ett trafiksäkert alternativ att korsa vägen på detta ställe.

Vi är medvetna om att många upplever det som obehagligt att gå och cykla längs Verköleden. Vi arbetar på olika sätt för att få fram medel för att kunna göra det tryggare för gående och cyklister, med exempelvis ett räcke där det saknas. Statlig medfinansiering har sökts ett flertal gånger men det har tyvärr inte beviljats.

De senaste trafikmätningarna som gjorts visar ett medelvärde på cirka 4800 fordon per dygn.

Andelen tung trafik ligger på ca 12%. I snitt passerar varje dag året runt ca 576 tunga fordon på Verkövägen. Trafikmätningen visar också att hastigeten i regel följs men likt alla platser där trafikmätningar görs sker givetvis undantag där trafikanter överskrider hastigeten. Övervakning av att hastigheten följs är en polisiär fråga.

Hastighetsplanen föreslår att det blir 60 km/h på hela sträckan, det vill säga att där det är 70 sänks hastigheten och där det är 50 höjs den. Principen i planen är att huvudnätet har 60 km/h på de trafiktåliga länkarna där få oskyddade trafikanter rör sig och det finns separata gång- och cykelvägar.

Detaljplanen i tidningsartikeln syftar dock till flera saker än enbart göra det säkrare för truckförare. Främst handlar det om att företagen bedriver verksamhet i flera byggnader och genom deras verksamhetsområde går en allmän väg. Det är en olägenhet dels för trafiksäkerheten men också för företagens chans att utvecklas. Detaljplanen möjliggör därför en väg som kommer gå runt företagen likt skissen som presenterades och därmed kan de lösa den interna trafiken på sina fastigheter utan inblandning av allmän bil-, gång- och cykeltrafik. Ombyggnaden av vägen är ett samarbete mellan Karlskrona kommun och företagen där kostnaden delas mellan de inblandade. Åtgärden är av yttersta vikt för att företagen ska kunna bedriva verksamhet på ett rationellt sätt. Att det blir säkrare för de som arbetar på platsen är en följd av åtgärden men inte det huvudsakliga syftet.

/Therese, projektplanerare

Verköjobbare

Inlägget gjordes 2017-04-03 22:54

Det skulle inte vara första gången kommunen felsatsar på Verkö. Vem minns inte hypen kring Verköbanan som skulle gå flera gånger om dagen? Kommunen led av masshysteri parad med storhetsvansinne och offrade 50 miljoner av våra pengar.

I för sig är vägen på södra Verkö bedrövlig och farlig, där går bussar på helt omärkta vägar bland tvärgående lastbilstrafik och arbetsfordon. Det är bara en fråga om tid innan nåt otäckt händer.


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-04-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Trafiksakerhet-pa-Verko/