Logga för utskrift

Trafiksäkerhet på Verkö

Ämnet skapat av vit, medelålders man 2017-03-08 16:46

Läser i BLT 2017-03-08 att kommunen avser bygga en ny väg runt industriområdet på Verkö, för att förbättra säkerheten för de som arbetar i industriområdet och behöver korsa vägen.

Det är rart att kommunen ömmar så för truckförarna att de satsar X miljoner kronor på en ny väg.

Samma trafik som kör genom industriområdet, passerar 500 meter längre bort genom bostadsområdet på Verkö. Vid vägen finns en skola, 6 stycken busshållplatser, ingen trottoar och inga övergångsställen. Ytterligare 500 m bort på Ringö finns ytterligare 6 busshållplatser utan trottoar samt en gång- och cykelbana utan staket. På vägen kör ca 6000 fordon, varav en betydande andel tung trafik, och fortare än skyltad hastighet. Kommunen tänker för övrigt höja den skyltade hastigheten på Verköleden från 50 till 60 km/h.

Jag tycker att det hade varit rart av kommunen att ömma även för skolbarnen och för de som ska ta sig till eller från busshållplatserna eller in och ut från gång- och cykelbanan eller cykla längs med cykelbanan. Jag tycker att det känns obehagligt att behöva korsa Verköleden flera gånger per dag, utan någon som helst form av övergångsställe. Det är obehagligt att behöva gå på vägkanten av Verköleden för att komma till/från busshållplatsen. Jag tycker att det är obehagligt att behöva skicka ut mina barn att korsa Verköleden och att gå på vägkanten när de ska till/från bussen till/från skolan. Jag tycker det är obehagligt att cykla på cykelbanan från södra Ringö till Amiralen utan ett staket mellan mig och lastbilarna som dundrar fram i alldeles för hög fart bara en halv meter ifrån mig och skapar ett luftsug som gör att jag vinglar till. Ett staket skulle förhindra att jag vinglar ut i vägen. Varje gång jag föreslagit för kommunen att de ska sätta upp ett staket, har de avvisat förslaget med hänvisning till att det blir för dyrt. Därför är det glädjande att kommunen nu fått så goda finanser att de kan bygga en kilometer helt ny väg i industriområdet för att stuveriarbetarna ska få en tryggare arbetsmiljö. Med så god ekonomi är ju ett staket längs cykelbanan och några fartgupp vid norra Ringö, södra Ringö, Ängholmen, Hananäsbacken, Blixten, skolan och Toras väg ju bara växelpengar!

För jag förutsätter att kommunen prioriterar barn, kvinnor och invandrare (= de som åker buss, cykel eller promenerar) lika högt som stuveriarbetare!

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-03-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Trafiksakerhet-pa-Verko/