Logga för utskrift

Skola & Skyddsrum i Jämjö

Ämnet skapat av Mats 2017-11-07 13:52

Kommunen planerar tydligen bygga ny skola vid Jändelskolan för att sedan sälja den gamla Kyrkskolan i Jämjö centrum, frågan är nu om man tänker på att Jämjös enda större skyddsrum finns under Kyrkskolan, hur har man tänkt hantera detta faktum?
Ser man till att skapa ett nytt skyddsrum i samband med skolbygget, eller får den som sedemera köper Kyrkskolan förbinda sig att hålla skyddsrummet i skick? Det vore intressant att veta hur de som bestämmer tänker i denna fråga.


Kommunikationsavdelningen

Inlägget gjordes 2017-11-10 09:08

Hej.

Det stämmer att Karlskrona kommun planerar att först bygga ut Jändelskolan och därefter sälja Kyrkskolan. Hur vi ska hantera förekomsten av skyddsrummet i Kyrkskolan kommer att klaras ut under det fortsatta arbetet.

Med vänliga hälsningar
Per Jonsson
förvaltningschef, drift- och serviceförvaltningen


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-10
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Skola--Skyddsrum-i-Jamjo/