Logga för utskrift

Nedgånget Rödeby

Ämnet skapat av Rödebybo 2017-01-23 09:10

Vill uppmärksamma kring miljön i Rödeby, jag är uppväxt i denna by och bor där även idag. Måste på något sätt framföra hur hemskt nedgånget det är, Rödebyskolans uppsyn utåt är nedgången och sliten, höga stängsel som hänger och hotar att trilla. Centrum i Rödeby (affärslokaler) som dels består av fastigheter som jag tror har privata ägare och där med är underhållsansvariga, ser lika trist och nedgånget ut. Fasad färg som flagnar och gjort så väldigt länge. Det är helt enkelt en väldigt förfulande miljö i centrumkärnan som ingen riktigt verkar ta ansvar för. Exakt vad kommunen kan göra, förutom att ta sig en titt på Rödebyskolan, vet jag inte men även miljön i områden utanför stadskärnan borde få sig ett lyft.


Joakim Ekberg

Inlägget gjordes 2017-01-26 11:29

Hej "Rödebybo"!

Tyvärr kan man konstatera att underhållet på flera platser är eftersatt och där även små medel skulle göra stor skillnad. Var och hur stora resurser som ska avsättas för olika åtgärder är dock en politisk fråga.

Rödeby har stor potential att utvecklas till något mer och det finns efterfrågan på bostäder i orten.

I samband med att vi tar fram detaljplanen för ett nytt omvårdnadsboendet är ambitionen att ta ett större helhetsgrepp kring centrum i Rödeby för att lyfta det och få mer stadskaraktär och tydligare gaturum.

Att ta fram en detaljplan är en lång process där olika alternativ prövas och olika intressen vägs in. Vad det blir i slutändan är svårt att bedöma nu.

Häsningar
Victoria Nordholm, Planarkitekt


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-26
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Nedganget-Rodeby/