Logga för utskrift

Mijöskandal, grundvatten förstörs.

Ämnet skapat av Mange 2017-08-27 10:37

Det verkar inte finnas någon rim och reson när det gäller avlopp på lansdbygden.
Ena dagen kan man läsa om någon stackars pensionär som inte längre kan bo kvar för att någon
anser att bostaden inte har tillräckligt bra avloppsrening, där kraven ständigt höjs.
En annan har inte råd att bo kvar därför att bostaden skall tvångsanslutas till det kommunala nätet
trots att det finns en mycket väl fungerande reningslösning, en dyr anslutningsavgift som påverkas
av fastighetens tomtstorlek (!?) straffar den som bor på landet med flera hundratusentals kronor.

Med tanke på ovanstående och dagens miljötänk så är det inte utan att man blir mycket förvånad när man
idag 2017-08-27 läser i nyheterna på SVT att Böndernas stora gödselbrunnar inte är vare sig bygglovspliktiga
eller ens anmälningspliktiga!! Och dessa brunnar, som man inte vet var de finns eller hur många de är läcker
helt okontrollerat och påverkar omgivningen och förstör grundvattnet som nu är en bristvara.
Detta borde verkligen miljö o hälsoskyddskontoren omgående ta tag i och styra upp!
Eller är det så illa att man tänker fortsätta att jaga småfolket medans de stora miljöbovarna får hållas?


Miljöavdelningen

Inlägget gjordes 2017-09-01 09:41

Regelbundet görs tillsyn på alla miljöfarliga verksamheter, allt från lantbruk till enskilda avlopp. Gödselbrunnar inom lantbruket är i sig inte anmälnings- eller tillståndspliktiga, men lantbruket som verksamhet kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig. Enligt lagen ska en gödselbrunn eller gödselplatta vara läckagefri, det vill säga att den ska vara tät. Det är verksamhetens ansvar att se till att man uppfyller lagstiftningen och att verksamhetens miljöpåverkan är så liten som möjligt.

/Miljöavdelningen

Bengt

Inlägget gjordes 2017-08-30 12:36

Detta låter ju inte klokt, nog måste det väl krävas både tillstånd från kommunen för att få anlägga en gödselbrunn, och
att en sådan sedan inspekteras och kontrolleras med jämna mellanrum? Hur är det i Karlskrona?


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-01
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Mijoskandal-grundvatten-forstors/