Logga för utskrift

Järnvägskorsningen Kungsmarksvägen-Gullbernavägen

Ämnet skapat av X 2017-08-30 21:22

En trafikmiljö som inte är optimal är den som råder vid järnvägskorsningen/järnvägsöverfarten Kungsmarksvägen-Gullbernavägen. Jag tror inte att jag måste redovisa vilka trafikregler som gäller för olika trafikantgrupper, för de flesta har nog passerad där någon gång, och vet att det är en "svår " passage. 

Min största invändning är att det är en kurva, att trafiktempot är högt, och att alla inte verkar se "lämna företräde-regeln". 

Kan vi hoppas att kommunens tjänstemän ser över trafiksituationen?

 


Anno2069

Inlägget gjordes 2017-09-26 07:40

Vad säger mätningar som jag antar kommunen har gjort om trafikströmmarna innan och efter ombyggnationen i Bergåsa, att trafikflödet skulle ändra sig måste man ha vetat om

Lena

Inlägget gjordes 2017-09-21 00:00

sedan det byggdes om vid Bergåsa så har trafiken ökat markant vid just denna järnvägsövergång liksom korsningen efter Marieberg.

Kommunikationsavdelningen

Inlägget gjordes 2017-09-18 08:15

Hej. Vi kommer att se över detta och se om vi kan förtydliga vad som gäller.

Med vänliga hälsningar
Johan Lindh
Trafikingenjör
Drift- och serviceförvaltningen
0455-303146


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-26
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Jarnvagskorsningen-Kungsmarksvagen-Gullbernavagen/