Logga för utskrift

Cykelväg Sunnavägen Bergåsa

Ämnet skapat av Cykelpendlare 2017-10-27 21:54

Jag cykelpendlar ca en mil enkel resa in till Trossö och tycker att cykelvägen till stora delar håller bra standard. Men...

Cykelvägen längst med Sunnavägen som korsar Valhallavägen är riktig otäck precis efter korsningen vid Bergåsa. Cykel och gåbanan fungerar även som parkering för kunder till livsmedelsbutiken som ligger där. Ofta tvingas man istället köra på vägbanan.

Vet inte om det finns någon lösning men var det verkligen så man tänkte att det skulle vara när man byggde om vid Bergåsa. Det rör sig många i området och många är skolungdomar och det är obehagligt när det kör bilar på samma yta. 

Enda lösning jag kan se är att man tar bort parkeringen på sidan av butiken mot Sunnavägen och längst med gå/cykelvägen. Att kunderna får parkera längre upp mot Valhallavägen eller baksidan av byggnaden. 

Finns det någon plan för någon åtgärd? 


Kommunikationsavdelningen

Inlägget gjordes 2017-10-31 10:00

Hej!

Tack för dina synpunkter! Drift- och serviceförvaltningen håller med dig om att utformningen inte är att föredra. Fastigheten med butiken ingick inte i detaljplanen för Bergåsa station och man kunde i det projektet därför inte påverka fastighetens möjlighet till angöring. I gällande detaljplan finns inget utfartsförbud till fastigheten vilket betyder att fastighetsägaren har rätt att ha parkering på sin mark och därmed köra över cykelvägen. Det förs en dialog med fastighetsägaren kring hur man kan lösa parkeringen på annat sätt.

Med vänlig hälsning

Therese Aldinge
Projektplanerare
Karlskrona kommun


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-20
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Cykelvag-Sunnavagen-Bergasa/