Logga för utskrift

Bommarna bort när Bergåsa blir resecentrum

Karlskrona kommun satsar hårt på hållbar utveckling genom att förbättra för kollektivtrafiken – på station efter station, och hållplats efter hållplats. Närmast på tur står den stora förvandlingen av Bergåsa station till Bergåsa resecentrum.
 • bild Principskiss för gång- och cykelbro från Idrottsvägen över Sunnavägen och järnvägen

  Det växer fram små nav för en effektiv kollektivtrafik på strategiska platser i kommunen, exempelvis på Pottholmen, vid Gullberna, i Holmsjö och nu vid högaktuella Bergåsa. Tåg- och bussresenärerna till Blekingesjukhuset och Blekinge Tekniska Högskola blir nämligen bara fler. Det blir ohållbart med en traditionell järnvägsövergång med bommar, så därför utvecklas Bergåsa till ett hållbart resecentrum.

 • Påpasslig satsning

  Om kollektivtrafiken ökar i samma takt som nu kommer antalet bomfällningar att fördubblas – till över hundra om dagen. En viktig åtgärd är således att stänga den nuvarande järnvägsövergången och ersätta den med en bättre, planskild lösning. En lösning som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och ger bättre framkomlighet för kollektivtrafiken. Det gäller ju att passa på medan Emmabodabanan rustas och färre tåg är i rullning.

  Alltför dyr tunnel

  Ett förslag presenterades i höstas som gick ut på att man skulle lyfta spåren och gräva en biltunnel i svackan vid Monsunen, till priset av att man tog en del av parken i anspråk för en ny cirkulationsplats. Efter att ha lyssnat på medborgarnas synpunkter och konstaterat att det ursprungliga förslaget blev kostsamt, arbetades ett nytt förslag fram, som efter beslut i miljö- och byggnadsnämnden nu är huvudalternativet och dessutom hälften så dyrt.

  ”Galgamarksbron”

  Förslaget går ut på att man istället bygger en bro för biltrafik över järnvägsspåren strax norr om Galgamarkstrappan, där det redan är stor höjdskillnad mellan väg- och bild Hans Juhlinjärnvägsspår. Den gamla idrotts- och tennisplanen vid Wämöskolan tas i anspråk för att plana ut nedfarten för bilarna, varpå de kan fortsätta på Ekorrvägen längs med kyrkogården och bort mot sjukhuset. På så vis ska Wämöskolan samtidigt få en ny, och betydligt säkrare, trafiksituation.

  – Vi räddar Monsunens park från intrång, ger Wämöskolan en bättre parkering och angöring för lämning och hämtning med bil samt planerar även för en gång- och cykelbro mellan Bergåsa och Annebo, säger stadsarkitekt Hans Juhlin.

  Tunnel under perrongen

  Förslaget med den nya Galgamarksbron är ute på samråd i kommunen. Samtidigt är Trafikverkets förstudie, som även rymmer andrahandsalternativet med Monsuntunneln, ute på remiss. Oavsett vilket spår som slutligen klubbas igenom, föreslås det i båda alternativen en helt ny gång- och cykeltunnel vid perrongen på Bergåsa.

  Planen är att all ombyggnation ska vara färdig i oktober 2013, då tågen ska rulla till Emmaboda igen.

   

  Detta är en artikel ur tidningen "i Karlskrona".

  Läs mer om tidningen

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2012-03-01
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Fakta-om-Karlskrona/i-Karlskrona/Bommarna-bort-nar-Bergasa-blir-resecentrum/