Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Vindkraftens dag blir starten för nytt projekt

Vindkraftens dag blir starten för nytt projekt

Vindkraften hör framtiden till – vinden ger inte enbart förnyelsebar energi den skapar också ny sysselsättning. – Blekinge är en av de platser i landet som är bäst lämpad för vindkraft, Karlskrona kommun har tillsammans med Torsås startat ett arbete för utbyggnad i sydöstra Sverige. Vindkraftens dag den 23 augusti med seminarium och utställningar i handelshamnen blir startskottet för vårt arbete, säger Carl-Axel Ottosson, näringslivsutvecklare på Karlskrona kommun.

Riksdagens mål för den svenska vindkraftsutbyggnaden är 10 TWh år 2015 vilket motsvarar 6-7 procent av den totala energiförsörjningen. Energimyndigheten har föreslagit regeringen ett nytt mål på 30 TWh vindkraft år 2020. Enligt Vattenfall motsvarar bolagets kommande investeringar i vindkraft på 8 TWh, hushållsel till 1,6 miljoner svenska hushåll.

Skapar nya jobb

– Investeringarna kommer att skapa ny sysselsättning också i Blekinge, Danmark har som jämförelse 20 000 personer sysselsatta inom vindkraftsindustrin och tillväxten är kraftig, säger Peter Adaktusson, näringslivschef i Karlskrona. Enbart Vattenfall planerar investera cirka 40 miljarder i vindkraft över en tioårsperiod, självklart skapar så gigantiska industriprojekt nya jobb och nya möjligheter.
Vindkraftens dag genomförs den 23 augusti i handelshamnen i Karlskrona, samtidigt finns den omtalade Ostindiefararen Götheborg på plats i hamnen – en lämplig kombination där vinden spelar viktig roll.

Påverkan och effekter

– Vi har ett mycket spännande program under eftermiddagen, med kvalificerade föreläsare och utställare, säger Carl-Axel Ottosson. Bland föreläsarna finns meteorologen Martin Hedberg som talar om den globala uppvärmningens effekter, ornitologen och forskaren Jan Pettersson som berättar om vindkraftens påverkan på djurlivet. Samt information från vindkraftsindustrin, representerad av bland andra Vattenfall, Eon och Eolus Vind.

Vindkraft utgör fortfarande en liten, men viktig del i det långsiktiga arbetet med att söka nya lösningar, baserade på förnybara energialternativ. I Sverige står vindkraften för cirka 1 procent av elförsörjningen, motsvarande siffra för Danmark är cirka 20 procent. I Sverige är förutsättningarna för vindkraft goda ur flera synvinklar. Sverige ligger i västvindbältet och är ett land rikt på vind, särskilt längs kusterna och ute till havs.

Program för Vindkraftens dag, pdf 78 kB

Inbjudan till Vindkraftens dag, pdf 76 kB

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-08-25
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Vindkraftens-dag-blir-starten-for-nytt-projekt/