Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Världsarvsfirande med tal och konsert

Världsarvsfirande med tal och konsert

Tioårsjubileet av Karlskrona som Världsarvsstad firades den 3 december på Stortorget. Trots ihållande regn hade några paraplyförsedda åskådare tagit sig till rådhustrappan där kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta Svenson höll jubileumstal. Kulturskolans elever höll konsert på Tyska kyrkans trappa.

Två män från Marinensmussikkår spelar en fanfar på Rådhusets balkong.
Marinens Musikkår, representerad av Mattias Sandsjö och Peter Meijer, spelade en fanfar för Örlogsstaden Karlskrona.

 

Karl-Gösta Svenson håller tal på rådhustrappanKommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta Svenson blickade både framåt och bakåt i sitt jubileumstal. Karl-Gösta Svenson talade om det levande världsarvet, ett världsarv som i srora delar nyttjas för olika ändamål, och om kommunens ansvar för att medverka till att det fortsätter vara på det viset.

 

Karl-Gösta Svenson såg löften inför framtiden i världsarvet: Vattenborgens omdaning, privatägda Kungshalls utveckling och inte minst nyttjandet av Tyska kyrkan lyftes som exempel på en spännande utveckling i Karlskrona.

 Ivar Wenster håller tal på rådhustrappan

Kulturchef Ivar Wenster läste telegram med lyckönskningar till Örlogstaden Karlskrona som kommit från organisationen ICOMOS och världsarvet Skogskyrkogården samt från Unesco:s högkvarter i Paris med anledning av 10-årsjubileet.

 

 

 

 


Kulturskolans elever, ledda av Francisc Nagy-Björn, framförde det suggestiva stycket Angel´s Army från trappan till Tyska kyrkan.

Kulturskolans elever spelar på Tyska kyrkans trappaEtt stort tack till Kulturskolans elever, till Östersjöskolans elever, Marinens Musikkår, Carlscrona Volontairregemente och till Karlskrona Stadsförsamling, som alla medverkade till en fin kväll. 
Och tack till alla tappra som kom och firade Örlogstaden Karlskrona på Stortorget!


För mer
information
Lena Johansson
Världsarvssamordnare
0455-30 37 57

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-12-08
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Varldsarvsfirande-med-tal-och-konsert/