Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Världsarvsdagen 24 oktober

Världsarvsdagen 24 oktober

Det är 10 år sedan Örlogsstaden Karlskrona togs upp som objekt nr 560 på UNESCO:s lista över världsarv. Med avstamp i 10-årsjubileet ges ett seminarium kring världsarvsfrågor. I backspegeln finns Örlogsstaden Karlskronas decennium som världsarv, men blicken är riktad mot kommande 10 år.

Plats: Hörsalen, Marinmuseum
Tid: Fredagen den 24 oktober, kl 9.30-15.00 | Fri entré

kvällsvy över Karlskrona och Världsarvslogon

  • Vad kommer det nästkommande decenniet att innebära för världsarven?
  • Hur kan vi alla arbeta för den fortsatta utvecklingen av ett levande och hållbart världsarv?
  • Vilka är möjligheterna i arbetet för ökad delaktighet och en stärkt lokal/regional identitet med världsarvet i fokus?
  • Hur kan mångfald och interkulturell dialog främjas i framtidens världsarv?
  • Hur stimuleras och stärks entreprenörskap med koppling till världsarvet?
  • Vilka visioner finns för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona?

Seminarieprogram

Tid Program
09.30

Kaffe
10.00 Ivar Wenster, kulturchef i Karlskrona kommun, hälsar välkomna
Moderator Olov Schultz, arkitekt Boverket, inleder

10.15 Ingegerd Wärnersson, tidigare ordförande i Svenska
Unescorådet, om den svenska Unescostrategin

11.00 Anita Larsson Modin, museichef Vitlycke museum, om
demokrati- och tillgänglighetsaspekter av världsarvsfrågan

12 -13 Lunch (Möjlighet att köpa lunch på Restaurang Jarramas Brygga)

13.00 Karl Bergman, fil dr historia Inst för fysisk planering,
Blekinge Tekniska Högskola, om historiebruk

14.00 ”Världsarvet – vad vill vi?” Hearing


Inbjudan till seminariet Världsarvet om 10 år, pdf 332 kB

Förhandsanmälan till:

Lena Johansson, världsarvssamordnare,
Karlskrona kommun
This is an email address Telefon 0455-30 37 57

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-10-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Varldsarvsdagen-24-oktober/