Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Världsarvet 10 år

Världsarvet 10 år

10-årsdagen av världsarvsutnämningen uppmärksammas på Stortorget onsdag 3 december kl 18.00.

Onsdagen den 3 december 1998 utnämndes Örlogsstaden Karlskrona till världsarv av Unesco och blev därmed det 560:e objektet på listan över omistliga världsarv.

Motiveringen lydde: ”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en europeiskt planerad örlogsstad inspirerad av anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för andra anläggningar med liknande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik, och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar.”

Världsarvet 10 år onsdagen den 3 december kvällsvy över TrossöProgram

Klockringning med klockspel från Fredrikskyrkan

Kl 18.00: Ivar Wenster hälsar välkomna
Karl-Gösta Svenson håller jubileumstal invid Rådhuset
Världsarvsfanfaren framförs av Marinens Musikkår
Jubileumskonsert med Kulturskolans elever
Carlscrona Volontairregemente
avfyrar kanonsalut
OBS! Hög ljudnivå under en begränsad tid. Boende kring Stortorget, äldre personer, mindre barn samt husdjur kan uppleva ljudet som störande.

Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan hålls öppna. I Trefaldighetskyrkan serveras kaffe av Östersjöskolans elever.

Med reservation för ändringar i programmet

Välkomna!

Arr: Kulturförvaltningen, Karlskrona kommun i samverkan med Karlskrona Stadsförsamling

För mer information
Lena Johansson
världsarvssamordnare, Karlskrona kommun
Telefon 0455-30 37 57
This is an email address

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-11-25
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Varldsarvet-10-ar/