Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Vänsterpartiets budgetförslag

Vänsterpartiets budgetförslag

Publicerad 5 juni 2012 14:34 | Uppdaterad 5 juni 2012 14:52
Vänsterpartiet har presenterat sitt förslag till budget för 2013 och ramar för 2014 och 2015.

Vänsterpartiet vill se satsningar på barn och unga, ett fungerande centrum och levande byar och öar samt en väl fungerande omsorg för äldre och funktionsnedsatta.

Barn- och ungdomsnämnden får en årlig ökning av budgetramen med 10 miljoner kronor. Dessutom får nämnden ytterligare 13,5 miljoner per år i ökad SALSA-pott, ökat stöd till elever med särskilda behov och kompensation för avgiftsfri skola. Genom att inte införa vårdnadsbidraget sparas en halv miljon 2013 och 1,5 miljoner per år 2014 och 2015.

Utbildningsnämnden får ett tillskott på 7,1 miljoner kronor per år för att genomföra gymnasiereformen, kvalitetshöjning, till elever med behov av särskilt stöd och till feministiskt självförsvar. Dessutom satsas 5 miljoner per år på Komvux.

Socialnämnden får kompensation för ökade kostnader för ekonomiskt bistånd med 37 miljoner 2013, 42 miljoner 2014 och 42 miljoner 2015. Socialnämnden får också en ökad budgetram med 2 miljoner per år.

Äldrenämnden får en utökad budgetram med 10 miljoner per år och 2,5 miljoner per år för bostadsanpassning och administration av ”guldkantstimmar”.

Vänsterpartiet föreslår en skattehöjning med 75 öre, vilket ger 82,5 miljoner kronor i ökade intäkter per år.

Läs Vänsterpartiets budgetförslag

Läs om Femklöverns budgetförslag

Läs om Socialdemokraternas budgetförslag

Läs om Sverigedemokraternas budgetförslag  

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-06-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Vansterpartiets-budgetforslag/