Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Välkommen till regionalt öppet möte om den maritima strategi...

Välkommen till regionalt öppet möte om den maritima strategin

Publicerad 28 april 2014 09:02 | Uppdaterad 28 april 2014 09:10
Den 16 maj bjuder näringsdepartementet in till diskussion kring arbetet med en nationell maritim strategi. I strategin ska regeringen lämna förslag på hur vi på bästa sätt kan utveckla näringar kopplade till våra havs- och kustområden.

Med strategiarbetet vill regeringen hitta nya marknader och förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap. Målet är att skapa fler jobb, ökad tillväxt och livskvalitet.

Mötet riktar sig i första hand till turismnäringar, energiproducenter, vattenbruk, varv och sjöfart, fiske, tillverkningsindustri för maritima syften, statlig- och kommunal förvaltning samt olika intressen som vill ta tillvara råvarutillgångar på havsbottnar.

Tid: 16 maj kl.14.00–15.30
Plats: Eriksbergs herrgård, Trensum

Mer information och anmälan
Förslag, inspel och diskussionsunderlag finns samlade på regeringens webbplats: www.regeringen.se/maritimstrategi

Anmälan görs till This is an email address 
Sista dag för anmälan 12 maj, med namn och organisation samt plats Eriksberg.

För mer information: www.regeringen.se/transporter

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-04-28
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Valkommen-till-regionalt-oppet-mote-om-den-maritima-strategin/