Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Valborgsmässoeldar får inte tändas

Valborgsmässoeldar får inte tändas

Publicerad 28 april 2011 16:49 | Uppdaterad 29 april 2011 14:00
På grund av den stora brandfaran råder eldningsförbud i hela Blekinge och det innebär att att inga Valborgsmössoeldar får tändas.

Det är tillåtet att grilla, men bara på särskilt iordningställda grillplatser eller framtagna grillar. De Valborgsmässobål som redan lagts upp får inte eldas förrän eldningsförbudet är upphävt.

Räddningstjänsten har fått in ett fåtal ansökningar om undantag från det generella eldningsförbudet i Blekinge. Beslut har fattats om att inte bevilja några undantag för Valborgsmässobål.

Grunden för beslutet är SMHI:s prognos för brandrisken på Valborg. Denna visar på att det ska vara torrt i marken framförallt längs kusten. Prognosen pekar även på att risken för brandspridning är mycket stor alternativt extremt stor.

Vid risbränning i större Valborgsmössobål blir det ett gnistregn som följer med rökgaserna och som kan vara svårt att kontrollera.Räddningstjänsten i östra Blekinge har därför beslutat att inte bevilja några undantag från eldningsförbudet.

I Holmsjö har hembygdsföreningen beviljats genomföra sitt planerade fyrverkeri och endast mindre eldar i iordningsställda grillplatser. Fyrverkeriet skall skjutas upp över sjön. På Verkö i Karlskrona tillåts även fyrverkeri som skjuts upp över havet.

För information om aktuell brandrisk och om eldningsförbud, ring telefonnummer 0470-279 02.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-04-29
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Valborgsmassoeldar-far-inte-tandas/