Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Utvecklingen av Hoglands park fortsätter

Utvecklingen av Hoglands park fortsätter

Publicerad 17 december 2009 17:00 | Uppdaterad 17 december 2009 17:10
Återplanteringen av träd i Hoglands park har avslutats. Sammanlagt 66 nya träd har planterats istället för de träd som fälldes under våren. Nu förbereds nästa steg i utvecklingen av parken.

Tommy Olsson skär av sista repet på en av de nyplanterade lindarna i Hoglands Park, foto Heléne Söderström

Tommy Olsson, ordförande i tekniska nämnden, klippte bandet på en av de 58 lindar som planterats i parken under hösten. Med detta avslutas etapp ett av utvecklingen av Hoglands park. Lindarna, som nu är 8-9 meter höga, kan max bli 18-20 meter.

Etapp ett av utvecklingen av Hoglands park

Våren 2009 fälldes ett 60-tal träd som bedömdes som farliga för allmänheten. Under hösten har markarbeten för dagvatten- och dräneringsledningar gjorts i parken och 58 lindar och 8 lönnar har planterats. 

Tommy Olsson, Jan-Anders Glantz, Claes Persson och Pernilla Johansson- Mellan de nyplanterade lindarna kommer vi att få njuta av 60.000 krokusar i vår, avslöjar Pernilla Johansson, landskapsarkitekt. Gräs kommer också att sås under våren.

Tommy Olsson, kommunalråd, Jan-Anders Glantz, projekteringschef tekniska förvaltningen, Claes Persson, Svevia och Pernilla Johansson, landskapsarkitekt ser alla fram emot nästa steg i utvecklingen av Hoglands park

Förändringar på Parkgatan inleder etapp två av utvecklingen av Hoglands Park

I mitten på januari 2010 börjar arbetet med att flytta busshållplatsen utanför affärshuset Kronan till Parkgatan i den södra änden av Hoglands Park. Den nya hållplatsen får tre hållplatslägen som förses med väderskydd och handikappanpassas.

- Flytten av hållplatsen innebär att parkeringsmöjligheterna på Parkgatan försvinner och asfalten byts ut mot smågatsten, berättar Jan Anders Glantz, projekteringschef på tekniska förvaltningen. Hela arbetet kostar 5 miljoner kronor och finansieras av Vägverket, Blekingetrafiken och Karlskrona kommun.

Ny lekplats

Lekplatserna i Hoglands park är väldigt slitna och istället för underhålla de gamla görs en helt ny lekplats i parken under 2010.

Planeringen för en ny scen startas

Planeringen för en ny scen med bland annat cafémöjligheter och orangeri i Hoglands park påbörjas. För att undersöka möjligheterna till privat medfinansiering kommer diskussioner med fastighetsägare och andra intressenter att föras.

Mer information om utvecklingen av Hoglands park

För mer information
Jan-Anders Glantz
Projekteringschef
0455 30 31 66

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-12-17
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Utvecklingen-av-Hoglands-park-fortsatter/