Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Utställning Översiktsplan 2030

Utställning Översiktsplan 2030

Publicerad 8 april 2010 16:38 | Uppdaterad 8 april 2010 16:48
Ett förslag till ”Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun”, är utställt för allmän granskning från den 9 april 2010 till den 9 juni 2010.

Förslaget till översiktsplan, mark- och vattenanvändningsplan, har särskild fokus på hållbar utveckling med förtätning och funktionsomvandling som ledord. Befintlig infrastruktur och service ska utnyttjas optimalt med respekt för bevarande av tätortsnära rekreationsområden och natur.

Stadsmiljöfrågor, grönstruktur och vindkraft har även fått särskild betydelse i planen.

Utställningshandlingar

Under utställningstiden finns fullständiga handlingar tillgängliga under ordinarie öppettider på: Karlskrona kommun, Östra Hamngatan 7B, Stadsbiblioteket, Stortorget, Lyckeby bibliotek, Lyckåvägen 25, Nättraby bibliotek, Nättrabyskolan, Jämjö bibliotek, Centrumvägen 7, Holmsjö bibliotek, Holmsjö skola
Mer information om Översiktplanen 2030 och handlingarna finns på karlskrona.se/oversiktsplan

Synpunkter

Synpunkter på översiktsplanen lämnas skriftligen senast den 9 juni 2010 till:
Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona

Upplysningar lämnas av

Hans Juhlin
samhällsbyggnadschef
telefon 0455-30 32 67

Ola Swärdh
plan- och bygglovchef
telefon 0455-30 35 11

Sandra Högberg
planarkitekt
tel 0455-30 48 30

Victoria Nordholm
planarkitekt
telefon 0455-30 31 18

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-04-08
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Utstallning-Oversiktsplan-2030/