Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Utsikt och framtidsutsikter

Utsikt och framtidsutsikter

Publicerad 3 maj 2010 12:47 | Uppdaterad 3 maj 2010 13:45
Nya numret av Utsikt är här och trots de senaste årens ekonomiska turbulens är det många som börjar se ljust på framtiden. Och Karlskrona är inget undantag.

omslag tidningen UtsiktI detta nummer berättar vi om hur företagare och föreningar ser möjligheter i idrott och hälsa som affärsidé, utveckling av nya u-båtar och om Karlskronas föreslagna utveckling i översiktsplanen. Men hela tidningen är fylld av framtidutsikter.
Trevlig läsning.

Bengt Lingman
Näringslivs- och utvecklingschef

Tidningen Utsikt, nr 1 2010, pdf 3 MB

För mer information kontakta

Tina-Mari Eriksson
marknadsförare
0455-30 30 12

Tore AlmlöfTore skissar på infrastruktur

Artikel från tidningen Utsikt, nr 1, 2010
Text: Patrik Rang
Foto: Matz Arnström, Marie Peterson

Att förbättra infrastrukturen för godstrafik mellan Sydsverige och Östeuropa har diskuterats länge. I och med EU-projektet Motorways of the Sea blir det verklighet. Karlskrona är en av de stora vinnarna.

Motorways of the Sea är ett policykoncept inom EU med syfte att öka fartygs- och järnvägstransporter. Målet är att förbättra kommunikationen mellan olika hamnar och stärka handelsvägarna inom och utanför EU. De sträckor som väljs ut ska uppfylla en rad kvalitetskrav när det gäller transporter, administration och hamnavgifter, med mera.

– Det känns otroligt bra att det äntligen har gått i lås, säger Tore Almlöf, chef för strategisk planering i Karlskrona kommun. Sedan tidigt 90-tal har flera kommuner och organisationer i Sydostregionen kartlagt flaskhalsarna och identifierat vad som behöver rustas upp för den här transportkorridoren, men planerna har alltid skjutits på framtiden. Vi har gjort två ansökningar om att få bli en del av Motorways of the Sea, senast 2009, och nu blev det klartecken. I och med att beslutet väl är fattat kommer det å andra sidan att hända mycket på kort tid. Allt ska vara åtgärdat redan 2013.

Omfattande upprustning

Sträckan som avses har samlingsnamnet Baltic-Link och sträcker sig från Göteborg på Sveriges västkust via järnväg till Karlskrona och därefter med färja över till Gdynia i Polen. Investeringarna på den svenska sidan kommer att uppgå till cirka 850 miljoner kronor varav 80 procent finansieras av stat, kommuner och privata företag och resterande 20 procent av EU-bidrag.
– Den största förbättringen kommer att bli en total upprustning av järnvägen
mellan Emmaboda och Karlskrona, berättar Tore Almlöf. Det är ett gammalt skarvspår med ett elsystem från 1955 och träslipers. Allt kommer att bytas ut. I anslutning till det kommer liknande åtgärder att göras med det järnvägsspår som idag finns draget ut till Verköhamnen där färjeterminalen är
placerad.

Fortsättningen av artikeln finner du på sid 29-31 i tidningen Utsikt nr1, 2010

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-05-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Utsikt-och-framtidsutsikter/