Logga för utskrift

Utredningen om Af Klint visar på bristande rutiner

Publicerad 2 mars 2009 14:07 | Uppdaterad 2 mars 2009 15:00
Utredningen kring händelserna på det särskilda boendet AF Klint i Karlskrona, där en kvinna hittades död sin lägenhet först efter flera veckor, är nu klar.

Utredningen visar att det finns en rad brister i rutinerna på Af Klint och ger förslag på åtgärder som kan minimera risken för att en liknande händelse ska inträffa.

Gruppen som gjort utredningen har letts av Tore Svensson, planeringssekreterare vid socialförvaltningen.

I samband med att utredningen blev klar lämnade Äldrenämnden direktiv att förvaltningschefen senast i maj ska återkomma till nämnden med beslutsförslag i enlighet med de åtgärder som föreslås i utredningen.

Läs sammanfattningen av internutredningen, pdf 55 Kb.

Läs direktiven till förvaltningschefen, pdf 71 Kb.

För mer information
Tore Svensson
Ansvarig för internutredningen
0455 30 44 10

Per Jonsson
Chef Äldreförvaltningen
0455 30 44 01

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-03-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Sok-pressmeddelanden/Utredningen-om-Af-Klint-visar-pa-bristande-rutiner/